Alle innlegg Sukkerforum

Arbeiderpartiets Cv.

Vis siste innlegg
(mann 48 år fra Hedmark) ti. 29 mai 2012 02:30 Privat melding

5.April Generalstabsjefen foreslår mobilisering.Regjeringen avslår.5.April.Den britiske og franske minister overleverer enslydende noter hvor de meddeler at vestmaktene ikke vil finne seg i at Tyskland får livsviktige resurser fra Norge.Koth fortier forholdet med notene i stortingsmøte 6 april.Han brukte 3 dager for å sende gjenpart til utenrikskomiteen.6.April.Generalstabsjefen foreslår mobilisering til tross for at vestmaktenes noter fra dagen i forveien ble fortiet for ham.Regjeringen avslår.7.april.Alarmerende telegram fra legasjonen i Berlin.Koth foretar ingen ting.Underetter ikke en gang regjeringen.7,april.Telefon til Aftenposten fra Berlin om at alle der visste at det ville skje angrep på Norge.Utenriksdepartementet hindrer offentliggjørelse av meldingen.8,april .Kl. 6 underetter den britiske og franske sendemann om mineutlegging på norges kyst.Koth ringte straks Nygaardsvold.Men statsministeren nektet å holde regjeringsmøte.Han ville først ha møte i utenrikskomiteen.8. april, kl 9. Generalstabsjefen er alarmert over mineutlegging.
, går til forsvarsministeren og foreslår mobilisering. Forsvarsministeren foretar ingen ting.Kl 10.30.Under møte i utenrikskomiteen kommer melding om de store tyske flåtestyrker som passerte danske farvann.Koth prater i utenrikskomiteen og sier bl.a Men kunne vi få litegrann utsetjing med at Tyskland gjorde noko mot Noreg...så trur eg det ville være ei vinning.Kl.12 Kommanderende general og generalstabsjefen går til forsvarsministeren og foreslår mobilisering.Forsvarsministeren meddelte at han ikke kunne regne med å få regjeringen med på å mobilisere mer enn et par bataljoner.Kl. 15. Melding til admiralstaben om at det tyske troppetransportskip.Rio de janeiro er torpedert ved justøy.Regjeringens reaksjon, ingen.kl. 15 Koth får telefonmelding fra London at tyske flåtestridskrefter går mot Narvik.Koth beretter at da sto det stille for ham.Ingen ting ble gjort..Kl. 17. Melding fra general Liljedal om at tyske soldater var kommet i land ved Lillesand fra torpedert tysk skip.Regjeringen fortsetter å sove.

Skjult ID med pseudonym watchersky ti. 29 mai 2012 08:07

Og poenget med dette er?
Det er ikke samme personer, og partiet var ganske annerledes.

En gang i tiden var f.eks ikke Høyre (Høire) parlamentarisk sinnet.
Høyre (Høire) er parlamentarisk orientert nå.

Og er deadlift en deaktivert profil for noen som hater sosialdemokratiet, noe er muffens her.