LANDSSVIKANORDNINGEN.

Landssvikanordningen kommer forhåpentlig gjennom lange tider til å bli stående somdet mest avskrekkende eksempel på slett-
staffelovgivning vi har opplevd.Anordningen ble gitt i London den 15 desember 1944.Dens mest beryktede straffebud lyder således.

Etter denne anordningen kan staffes.

1. Den som etter 8 april 1940 har vært medlem eller søkt eller samtykket i å bli medlem av a Nasjonal samling eller organisasjon knyttet til den.b. Annen organisasjon som har virket i strid med noen bestemmelse i staffelovens kap 8 eller 9 i krigsartiklene i den militære staffelov.

2.Den som etter 8 april 1940 har støttet slik organisasjon som nevnt under nr 1 eller staffbare tiltak som den har satt i verk.

3.Den som etter 8 april 1940 har utført eller deltatt i ervervsmessig virkomsomhet for fienden på en slik måte eller under slike omstendigheter at forholdet må anses utilbørlig.Som utilbørlig bør forholdet i alminnelighet anses bl.a dersom den ervervsdrivende selv har innledet forbindelse med ham.