Gå på jernia og kjøp deg en vinkelsliper, det gjør vondt som F men du blir ihvertfall kvitt horna.....