Alle innlegg Sukkerforum

Språkbuk som forvirrer . Rom

Vis siste innlegg
(mann 57 år fra Oslo) to. 12 juli 2012 08:08 Privat melding

Da jeg var ung, hadde vi ikke noe felles samlebegrep rom. Og vi skilte mellom tatere og sigøynere. Hvis noen hadde skullet forklare meg om rom fra andre land, ville det blitt presentert som undergupper av de forskjellige lands befolkning.

Sigøynerne var utenfor det norske samfunnet, og deltok ikke i samfunnets fellesskap.

Taterne opplevde jeg som en del av samfunnet. Det var en gruppe som nok var litt uglesett, og som ikke var en del av "det gode selskap". Men straks noen har skullet forklare mørkt hår i slekta, har man sagt, du har vel litt tater i deg, og så har det vært en grei forklaring. (Jada, moderen er mørkhåret med brune øyne, og linja går til en husmannsplass nær svenskegrensen.) Men taterne har deltatt i samfunnslivet, fått sin utdannelse, tatt del i arbeidslivet, og ikke vært mer på siden enn mange andre undergupper med underkulturer. (Samfunnet har god grunn til dårlig samvittighet for taterpolitikken sin. Og kirken burde drive mer botsøvelser innad for "Misjon blant hjemløse".)

Men så er det plutselig blitt feil å si sigøynere, fordi det er stigmatiserende, og man har søkt tilbake til å bruke et begrep som dekker flere. Men det har medført at store forskjeller tildekkes, og debatten blir uklar. For begrepet rom dekker grupper som er svært ulike. Det er som å si at alle som snakker germanske språk er like.

Skjult ID med pseudonym nicoline to. 12 juli 2012 10:06

Jeg har heller aldri hørt betegnelsen romfolket før nåtid. Men frem til jeg leste innlegget ditt har jeg ei heller sett på det som det samme som tatere og sigøynere. Rom har for meg vært de som reiser hit og tigger, stjeler og driter ned parkene i Oslo. Men så er jeg ikke den mest opplyste i verden heller, og lever i min egen lille beskyttede boble ute på landsbygda. Jeg har ei heller hatt noe negativt syn på hverken sigøynere eller tatere, da jeg har vokst opp med representanter fra begge folkeslag i umiddelbar nærhet (da ikke familie, men på skolen og i nærmiljøet) Her er det helt greit å bruke ordene tater og sigøyner, for på mitt hjemsted har det aldri vært negativt, de har bare hatt litt andre ønsker for ferien sin enn det vi har (og kanskje litt annerledes livsstil generelt men aldri negativt)

Skjult ID med pseudonym språkpurk to. 12 juli 2012 10:25

Ups! Leste et øyeblikk «språkpurk som forvirrer», men denne tråden ser ut til å være langt mer interessant enn som så…

For min del trodde jeg Romanifolket var det riktige samlebegrepet. Romfolket gir meg mer assosiasjoner til Asterix og alkoholikere.

Skjult ID med pseudonym Anaïs to. 12 juli 2012 10:47

@språkpurk
Ja. Romanifolket er riktige begrepet som brukes her i Norge.

Mye interessant å lese og lære om denne etniske gruppen. Romanikulturen er faktisk meget interessant. Jeg var meget opptatt av musikken og språket deres mens jeg drev med flamenco. Det beste er alltid å bli kjent med noen som tilhører kulturen og spørre hvis man ønsker å vite mer:)

(mann 57 år fra Oslo) to. 12 juli 2012 11:35 Privat melding

Romanifolket er sikkert korrekt samlebetegnelse, ja. For en stor gruppe med felles opphav. Men når denne kulturen er blitt oppdelt av å komme i flere "bølger" og ha vært i spesifikke områder over lang tid og utviklet sin kultur videre der, så synes jeg det må være greit å bruke underbegreper.

Jeg ser at taterne i Norge har gjort en god del godt arbeid for å bli synlige og vise hva de står for på godt og vondt. De har en del flotte representanter for sin kultur i det offentlige rom. For min del opplever jeg at norske tatere er en del av det norske vi, og bidrar til at vi ikke er for ensartet og kjedelige. Jeg har snappet opp en del om norsk taterkutur og historie, og kommer til å snappe opp mer etter hvert.

Så har vi norske sigøynere. Jeg er litt usikker på hvor norske de er. For såvidt jeg har fått med meg, klarte norske myndigheter, fullført av nazistene å fjerne / utrydde de norske sigøynerfamiliene. Så som en slags avlat etter krigen fikk vi andre sigøynerfamilier hit, som skulle få ha Norge som base. Men mitt inntrykk er at det eksperimentet har mislykkes i stor grad. Det siste eksemplet på det har vi sett i pressen hvor representanter for K.....-familien er fengslet for å ha diktet opp familiemedlemmer og mottatt store utbetalinger for dem fra trygdesystemet. Den familien er ellers bosatt i Nederland / Belgia. Andre norske sigøynerfamilier er nærmere å leve sammen med resten av det norske vi, men de har kulturelle sperrer mot å involveres med oss.

Utenladsk romani er også egentlig mange smågrupper. Jeg tror ikke vi kan hjelpe dem ved å sette alle i samme gruppe og bestemme tiltak ut fra hva som er riktig behandling av rumensk roms fattigdom.

Skjult ID med pseudonym språkpurk to. 12 juli 2012 11:58

@Anaïs
Godt å høre!:)

@HaraldBK

Jeg er helt enig i at det er et behov for betegnelser på undergrupper av romanifolket, og disse eksistere allerede, men hverken tatere eller sigøynere ser ut til å være korrekte betegnelser i denne sammenheng. Selv er jeg tilhenger av at man velger seg slike begreper ut ifra objektive kriterier som f.eks. etnisk opphav, og ikke ut ifra grad av geografisk tilknytning og samfunnsengasjement i et kortere historisk perspektiv.

Jeg har selv svært liten direkte kjennskap til romanifolket i Norge, men jeg har fått med meg litt om hvordan de er blitt behandlet opp igjennom historien og har inntrykk av at det ikke er så mye positivt å si om det. I tillegg til å være en stigmafri erstatning for begreper som tatere og sigøynere, har jeg inntrykk av at det nyere begrepsapparatet er mer historisk korrekt og bidrar til økt forståelse av disse folkeslagenes etniske røtter.

Man kunne selvsagt ønske seg at folk flest hadde et større presisjonsnivå i forhold til dette som så mye annet, men både manglende kunnskap og stigmatisering av disse gruppene gjør nok at man tyr til mer generelle begreper. Media kunne jo her ha spilt en viktig rolle, men det gjør de jo sjelden. Så vidt jeg kan lese er det dessuten media som får skylden for bruken av samlebegrepet romfolket på tross av språkrådets anbefalinger.

Skjult ID med pseudonym -m- to. 12 juli 2012 12:04

også fått med meg en del av historien rundt det der og det harald snakker om angående tater blod osv har jeg også hørt snakk om da feks min farsfamilie er helt mørke svart hår og brune øyne hele gjengen og min morsfamilie er blonde og blåøyde men det er litt sånn hysj hysj har jeg skjønt sånn som man ikke snakker om spesielt den eldre generasjon (tenker da de i 70-80 + har jo et spesielt syn på det der ). Før så bodde de jo fra gård til gård å hjalp til med diverse ting mot litt betaling og mat men nå er det jo ikke engang sånn da men de var vell enda mere uglesett på den tiden. Da var det jo enorm synd å få barn med en tater feks heldigvis har verden kommet videre vertfall her i storbyene. Men et eller annet sted må jo tross alt folk få gjøre av seg da kan jo ikke bare jages rundt hele tiden heller syns jeg da. Det er jo en del av deres natur å flytte rundt og da. Men ja eni i at det er feil med en sånn felles betegnelse bå både sigøynere tater osv det dem har til felles er vell det at de er en slags underklasse i samfunnet og at de flytter mye rundt og er en del tigging osv..men de må da få prøve å klare seg også ?