Alle innlegg Sukkerforum
Skjult ID med pseudonym bønna to. 12 juli 2012 17:47

https://wiki.uio.no/mn/kjemi/kjemiportal/index.php/Kj%C3%A6rlighet_er_kjemi

Skjult ID med pseudonym Anaïs to. 12 juli 2012 17:58

http://www.ted.com/talks/helen_fisher_tells_us_why_we_love_cheat.html

Skjult ID med pseudonym bønna to. 12 juli 2012 18:28

..da er det bare å skaffe og lese "Why him?, Why her?" - hehe.

Skjult ID med pseudonym bønna to. 12 juli 2012 18:49

Utdrag fra kjemilinken over - om berøring:

Berøring er viktig for de fleste av oss. Spebarn som ikke får noen form for berøring vil mistrives og kan faktisk dø. Eldre avkom som får lite omsorg og berøring kan bli aggressive og antisosiale som voksne, mens eldre mennesker som ikke opplever berøring blir oftere demente og dør tidligere. Mangel på berøring og utelukkelse fra oppriktig kjærlighet kan føre til tilbaketrekning, depresjon og mentale sykdommer

Det faktum at oxitocin også kan utløses ved berøring mellom individer viser at betydningen av dette hormonet ikke bare angår det isolerte parforhold, eller forholdet mellom foreldre og barn, men at det også har stor betydning for evnen til å danne sosiale bånd og skape tillit. Det finnes god støtte for at både oksytocin og vasopressin spiller en rolle for kompleks sosial oppførsel

Kyss er en spesiell form for berøring som kan føre til utløsing av oxitocin, og en god klem som varer i mer enn ti sekunder gir ikke bare økt produksjon av oksytocin, men også lavere nivå av stresshormonet kortisol.

Siden oksytocin synes å dempe frykt og bekymring ved å dempe aktivitet i det senteret i hjernen (amygdala) der signaler for fare, sosial frykt og mistro dannes, vil sosiale bånd lettere knyttes. Eksempelvis blir menn mer impulsive og får dårligere dømmekraft etter å ha sett på bilder av vakre kvinner, hvilket er barnelærdom i reklameverdenen.