Du kan ikke slette melding med en bruker fra Svargaranti-lista uten å svare først.

Hva skjer????