Alle innlegg Sukkerforum

Venstre - et markeds og næringsfiendtlig parti

Vis siste innlegg
Skjult ID med pseudonym hipphurra lø. 1 sep. 2012 15:32

Som et marginalt parti (tilsynelatende grønt og uskyldsrent) har ikke Venstre særlig mye å vise til når det kommer til hvordan politikken deres utøves i praksis. Men i Oslos drosjenæring er Venstre, så og si, allmektige.. Oslos drosjenæring speiler følgelig (blankt og tydelig) Ventrepolitikkens utøvelse.

Venstres Byråd for miljø og samferdsel står ganske fritt til å regulere taxinæringen etter eget politisk skjønn
Sitt politiske skjønn har Venstrebyråden i Oslo brukt til å beslutte å opprettholde det årelange forbudet mot nyetableringer i drosjenæringen.
Byråden begrunner sitt standpunkt med at han ønsker å lage et nytt regelverk med nye krav til drosjenæringens utøvere (noe som hittil har tatt 3 år og som vil ta ytterligere med tid/år).

Vi minner om at det aldri – i noen næringer i Norge – der mange kommersielle aktører fra før av får lov til å operere fritt, og fastsette sine egne priser fritt – har foreommet at en myndighet har innført eller opprettholdt et forbud mot nyetableringer (i mange år), begrunnet med utarbeiding av nye krav og/eller regler.
Dette er i så tilfelle en helt ny og ukjent side ved Venstre sin praksis i politikken.

Videre hevder byråden at det er nok taxier i Oslo. Ja, du leste riktig! Fordi det er NOK taxier, så mener Venstre at det ikke må tillates nyetableringer. Skulle Venstre-byrådens logikk overføres til andre næringer, så ville forbud mot nyetableringer blitt innført i stort sett alle bransjer der det forekom konkurser. En eneste konkurs indikerer at det er nok tilbydere! Innholdet i tilbudet, slik som pris, kvalitet osv bryr ikke Venstre seg noe om. Er det nok taxier, så mener Venstre at det må være forbud mot nyetableringer.

Konsekvensene av Venstres politikk i og for Oslos drosjenæring, er utelukkende negative for alt og alle:
• Forbud mot nyetableringer er lik forbud mot nyskapning, dynamikk og utvikling, noe som konkret har ført til:

Uforholdsmessig høy prisøkning
Stagnasjon i utvikling av konkurranse
Redusert kvalitet, og utvikling av miljøløsninger (som folk vil ha)
Mindre kundefokus
Et generelt dårligere taxitilbud til publikum
Kundeflukt – drosjenæringen selv har mistet over 40 prosent av sine kunder (målt i antall turer SSB)
( vi minner om at de nye reglene som byråden ønsker å innføre i drosjenæringen er krav, og de vil i mikroskopisk grad påvirke selve konkurransen, herunder tilbudet og prisene ut mot markedet og publikum

Skjult ID med pseudonym hipphurra lø. 1 sep. 2012 15:34

Venstrebyrådens forbud mot nyetableringer over tid, er like fullt å regne som å gi en støtte til de 10 etablerte kommersielle aktørene – de som har byrådens velsignelse til å opptre fritt i markedet – under byrådens beskyttende vinger
Venstes forbud mot nyetableringer, begrunnet med utforming av nye krav til næringen, fungerer altså samtidig som en godtgjørelse og belønning til de gamle etablerte aktørene,, og til ulempe og straff for entreprenørbedriftene.
Byrådens beslutning er, åpenbart for alle, en usaklig forskjellsbehandling mellom ulike selskaper. Også usaklig fordi eventuelle nyetablerte bedrifter i like stor grad som de etablerte vil tilpasse sine virksomheter til nye regler/krav når slike foreligger.

• Byrådens beslutning fremstår i særdeleshet som både markeds -og næringsfiendtlig, samtidig som den fremstår som stikk i strid med den politikken som partiprogrammet til Venstre gir uttrykk for. Byråden kunne likeså godt ha besluttet å slippe til nyetableringer som i et ledd i å regulere både næringen og selve tilbudet til det beste for Publikum. Det hadde også vært opp til byrådens frie skjønn. Men en slik løsning ønsket altså ikke Venstre

• Å avslå alle entreprenører i næringen «over en kam», slik Venstre gjorde nå i juli i år (det var 11 entreprenører med mange ulike konsepter), nærmest med et pennestrøk er en særdeles arrogant og svært innovasjons-fiendtlig handling – også tatt i betraktning at mange av entreprenørene som har søkt er veldig seriøse, har kjempet hardt og brukt masse ressurser i mange år for å få lov til å slippe til med sine ideer.
Venstrebyråden ga med dette et entydig og sterkt signal/incitament om at entreprenørskap anses som en pest og en plage – som bør prioriteres svært lavt. Vi entreprenører i næringen følte oss fullstendig overkjørt på mest tenklig brutale vis av Venstres byråd.

Dessverre sitter vi entreprenørene igjen uten et snev av forståelse for byrådens beslutning. Vi finner ingen logikk eller rasjonalitet i verken beslutning eller – enda mindre – begrunnelse. Vi spekulerer naturligvis i om det finnes andre motiver, eller noen skjulte agenda her. Kanskje var det bare slik at det kan gjøre jobben til byråden selv litt enklere ved å holde seg inne med Taxiforbundet? at hans beslutning ikke vekker Taxiforbundets vrede? Taxiforbundets talsperson er også en Venstrepolitiker, noe gründerne fryktet kunne føre til noe. Men dette er det kun byråden selv som vet.

Skjult ID med pseudonym hipphurra lø. 1 sep. 2012 15:35

Dette var ikke helt i tråd med sukker-ånden for temaer.. men la det ut her også.. for de spesielt politisk engasjerte :)

Skjult ID med pseudonym Hybrid lø. 1 sep. 2012 16:10

Snakk om snever argumentasjon. Du tar altså et bittelite området innen markeds- og næringspolitkken, finner ut at du mener det er riv ruskende galt, og konkluderer med at Venstre er et markdes- og næringsfientlig parti. Det du tydeligvis ikke tenker på er at taxinæringen i Norge aldeles ikke er fri noen steder i landet, men regulert i all landets fylker. Ikke at jeg aner hvem som styrer det her i landets fylkeskommuner, men i følge din logikk burde vel de fleste partier i Norge være markdes- og næringsfientlig når de ikke lar taxinæringen løpe fritt?

Gidder i grunn ikke ta standpunkt til det her. Det sier vel litt når taxier er det man hyler og skriver over. Jeg for min del føler iallfall det er mange andre ting som er langt viktigere enn det her.

Skjult ID med pseudonym hipphurra lø. 1 sep. 2012 16:34

@hybrid

De fleste fylkeskommuner har en mye mindre restriktiv og liberal taxipolitikk enn Oslo. Taxinæringen i Oslo er også den eneste næringen i Norge som er renspikket venstrestyrt, derfor er det svært relevant å bedømme venstres næringspolitikk ut i fra hvordan Oslos drosjenæring og drosjetilbud.

Men er du tilfreds med drosjetilbudet i Oslo, Hybrid, og syntes at flere bransjer burde ligne mer på den, så stemmer du jo bare på venstre. enkelt og greit :)

Skjult ID med pseudonym Hybrid lø. 1 sep. 2012 17:34

Må visst tydeligvis gjenta meg selv her:
Gidder i grunn ikke ta standpunkt til det her. Det sier vel litt når taxier er det man hyler og skriker over. Jeg for min del føler iallfall det er mange andre ting som er langt viktigere enn det her.

Jeg kan legge til at jeg ikke bor i Oslo og derfor ikke aner hvordan den faktiske realiteter er. Ikke gidder jeg å finne ut av det heller. Det her er lite viktig og aldeles ikke noe samfunnskritisk del av politikken. Derfor er det også tilsvarende snevert å basere sitt generelle syn på et partis politikk basert på det, men lykke til med det ;-) Det er tydeligvis ingen andre enn deg her som bryr seg om dette ;-)

Skjult ID med pseudonym hipphurra lø. 1 sep. 2012 17:35

Regnet ikke med at særlig mange skulle bry seg med dette innlegget heller :) Kun for de spesielt intr.. :)

Men å kalle det for snevert, blir enda snevrere :)
Ingen vet hvordan Venstres politikk vil være i praksis, ut over å stole på det som står i programmet deres. Og folk (inkl. meg selv som stemte Venstre ved kommunevalget) oppfatter partiet som grønt og liberalt.
Partiet styrer nå altså drosjenæringen i Oslo. Og her gjør de ingenting som er i tråd med programmet sitt.. Om det ikke det betyr noe, fordi drosjenæringen i Oslo er en liten og ubetydelig næring som kun omsetter for ca, 1, 6 milliarder i året - og at konsumentene har betalt langt over en milliard kroner i overpriser siden 2006, så er enhver fri til å bedømme ting selv.

Da kan jo du bare fortsette tro på det som står i programmet til Venstre, siden det de utretter i den lille drosjenæringen ikke er av betydning for deg, hybrid. Mitt innlegg var bare et innspill og et synspunkt ;)