Hele Oslo gjør dette nå.

Og for en singlehusholdning betyr det at alt matavfallet blir samlet, og det blir tømt noe sjeldnere.
Det gir nye muligheter.

Det gror og lever noe nedi der.

Men hva? :)

Kanskje noe det går an å etablere et forhold til etterhvert?