Noen andre som skal dit i samme perjode ?
Reiser med mine to barn på 12 og 15 år.
Hadde vært hyggelig om du / dere tok kontakt