..for at jeg ennå ikke har funnet noen dame som er like fantastisk som dette:

http://www.youtube.com/watch?v=14l2_tY2W2o

Og høyst sannsynlig ikke kommer til å gjøre det heller. Kunstens fullkommenhet har den kjedelige bivirkning at den får mennesker til å fremstå som akkurat så ynkelige og ufullkomne som de er.