Nå er det nye året like rundt svingen, og det virker som om veivesenet setter opp fartsgrensa på den svingen for vært år som går, fordi årene går bare fortere og fortere! Så ta deg nå litt tid til å tenke tilbake på året som snart er omme. Tenk på alle de gode og lykkelige minnene det har gitt deg, og litt på de ikke fullt så lykkelige. Ta lære av ting en har gjort feil og riktig, og som en har lært av andre. Ta også noen sekunder til å tenke på alle de menneskene som fikk oppleve frem til 2012, men ikke er med oss i 2013. Og tenk på de som opplevde 2012 som sitt første år, og har mange igjen å leve.
Nå gjenstår det bare og ønske deg og dine en flott nyttårsaften og ett godt godt nytt år! Måtte det bære mange magiske, lykkelige og håpefulle dager!
!!GODT NYTT ÅR!!