Hvilke tanker gjør du deg med denne historien? Ikke musikkmessig, men historien bak?
Jeg drømmer om et menneske jeg kan dele alt med, godt og vondt..http://www.youtube.com/watch?v=TOmZ66lIzJA