War of the roses på tv3. Obligatorisk for alke på sukker ;)