Alle innlegg Sukkerforum

Kanskje depresjon betyr at du er rasjonell?

Vis siste innlegg
Skjult ID med pseudonym C-H to. 22 aug. 2013 10:46

"It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society."
- Jiddu Krishnamurti

Det sies at 1/3 rammes av depresjion i løpet av livet. Helsevesenet sier at depresjon koster samfunnet enorme summer. Kan det være at en depresjon er en rasjonell reaksjon på en syk verden og ett irrasjonelt samfunn? Den moderne verden er fyllt med stress og galskap. Introverte mennesker gis liten plass i en hverdag som er tilpasset ekstroverte, noe som gjør at de introvertes natur for det meste marginaliseres og deres tanker ikke inkluderes i samfunnsutviklingen. Introvert på ett jobb intervju? Glem det, vi søker noen som er "easy going" og "outgoing". Vi trenger ikke dype tenkere her. Introvert i politikken? Forbred deg på en karriære som usynlig. Det vi trenger er mennesker med overfladisk sjarm, noen som ikke er introvert.

Hvis du setter deg ned og tenker over den nye "normalen" så ser man ett dysfunksjonelt samfunn som ikke er bærekraftig. Dette gjelder alle sivilisasjoner forresten, alle er ubalanserte på sin egen måte. Alt dette gjør at du blir deprimert, og det er en rasjonell reaksjon siden du ikke klarer å ignorere faktum, at vi lever i ett ubalansert samfunn. Du klarer ikke leve i boblen hvor verdens galskap er noe du kun ofrer like mange minutter som dagsrevy reportasjen inneholder.

Du kan si at det er nytteløst å gruble på slike ting, at det bare gjør deg deprimert, at det hindrer deg å leve livet. Men er ett liv i drømmeverden noe bedre, hva gjør det med din integritet? Hva gjør det med din evne til rasjonell og kritisk tenkning?
Vi klarer i alle fall ikke å skifte kurs hvis majoriteten går rundt på rosa skyer.

Skjult ID med pseudonym ebbinghaus to. 22 aug. 2013 11:05

Fra f.eks. wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Depression_%28mood%29
http://en.wikipe dia.org/wiki/Major_depressive_disorder
http://en.wikipedia.org/wiki/Dysthymia

Hva vil egentlig TS frem til?

Skjult ID med pseudonym Ellan to. 22 aug. 2013 11:10

Godt innlegg!
Jeg følger deg. Noen er genetisk mer sårbare for å utvikle depresjon enn andre, men uansett så er det skyhøye krav og et voldsomt forventningspress på enkeltindividet. Det starter allerede i barneskolen (og for så vidt barnehagen) med standardiserte kartleggingstester, nasjonale prøver, pals (belønningssystem) til barn som klarer å oppføre seg etter våre ønsker osv osv. Kravene til tilpasning fortsetter inn i ungdomstiden og voksenalder.

Informasjonsmylderet er massivt - valgene tilsynelatende uendelige - og det forventes at en skal holde stø kurs gjennom det uoversiktelige kaoset. Samtidig som verden er "stor" i nevnte forstand, uten tilsynelatende begrensninger, så snevres verden og normene for hvordan en skal leve livene inn gjennom blant annet sosiale medier. Rosa....

Tempoet er skyhøyt....forbrukersamfunnet, kjøp og kast, hopp videre til neste. Flimmersamfunn...Tror mange kjenner på en følelse av fremmedgjøring..
Det høye tempoet, med stadie skifter, påvirker helsa, men også hjernen. Barn som f.eks sitter for mye med dataspill ol., kan oppleve at hjernen utvikler seg dårligere ift vedvarende konsentrasjon mm., som igjen har en rekke andre utfordrende konsekvenser for barnet selv og i samspill med omverden...

Ble langt :P

Skjult ID med pseudonym C-H to. 22 aug. 2013 12:23

Du traff spikern på hodet der Ellan!

Utdanningssystemet vårt stammer fra den industrielle revolusjon og er ikke tilpasset vår tid. Vi må utdanne individer og ikke kvele de ved å presse barn igjennom en statisk form. I tillegg bør vi revurdere hva slags innflytelse nasjonalstaten skal ha. Jeg mener selv at den bør kraftig begrenses :)

Skjult ID med pseudonym Z to. 22 aug. 2013 12:53

"Kan det være at en depresjon er en rasjonell reaksjon på en syk verden og ett irrasjonelt samfunn?"

Selvsagt.