Flere som så påsamsung lanseringen?
Weee!! har lyst på!