Jeg står på svargarantilista, også fikk jeg melding fra en jente som var merket med "svargaranti". Når jeg sjekker svargarantlista, så står ikke hun der.
Hvordan fungerer dette systemet?