Tilværelsen er full av små og store spørsmål. Ragnar Hovland peker på et sentralt et i romanen Sveve over vatna:

"- (...) Har du tenkt på muligheiten av at pikken til far din aldri hadde rota seg inn i fitta til mor di, kva slags konsekvensar det ville hatt for deg?
- Ja, sa eg. Eg hadde tenkt på det. Men stort sett hadde eg vore glad for at far min hadde vore såpass kåt (eller var han berre pliktoppfyllande?) den gongen.
- Slikt er artig å tenkje på, sa Jean-Jacques. - Du kan sjå det på heile verdshistoria. Viss ikkje dei og dei hadde pult då og då så ville ikkje det og det vore skjedd. Sexen bestemmer heile historia. Marx snakkar om kampen mellom klassane, medan det i røynda er snakk om sex heile vegen (...)."