Sukkerforum

Hei
Må ta noen forbehold med en gang.
Ønsker at denne tråden skal være seriøs!
Vi er alle forskjellige, oppfatter ting forskjellig og tar ting forskjellige osv.

Dem aller fleste vet nok hva dem selv liker og kjenner seg nok igjen at det er forskjell fra person til person og ja gang til gang. Og dem fleste har nok opplevd og husker nok de utrolige opplevelsene som var helt utrolig.

Sex livet er for dem fleste veldig viktig og flere synes at det skal være bra i neste forhold. En må gå ut ifra at dem fleste har samme forutsetninger til å gi en utrolig opplevelse som en tidligere har opplevd (attraktiv, fysisk, velvære, følelser osv).

Da er det over på kjernen av tråden. Og ja må jo få sagt det også, menn har også mye dem kan bli bedre på. Men si at blow job, hand job og ridning ikke er godt nok. En liker det men opplevelsen er dårlig gang på gang.

En husker kanskje ikke hvordan andre har utført dette på en men bare at det var himmelsk. Hva er den beste måten for at dette skal bli like bra eller bedre uten at hun tar seg nær, får dårlig selvtillit og heller lar være å prøve/øve?

Ønske er at hun selv vil gi deg den opplevelsen.
Hvordan si ifra og når?
Hvordan gi henne inspirasjon (venninner, kamerater, blader, film, google osv)?
Hvordan lage en "øve" arena og når?
Hvordan gi tilbakemeldinger (ofte vanskelig å gi tips, enklere å si at det ikke virker)?

For de av dere som har vært der og prøvd både med gode og ikke fult så gode erfaringer. Del gjerne slikt at en kan få tips på hvordan dette best løses. Nøkkelen er kommunikasjon.

Spesielt mannlige autoriteter innen diverse fagfelt, kjendiser, sjefer/ maktpersoner osv får nå sine pass påskrevet i meetoo kampanjen. Selv er jeg ikke «høyt på strå» statusmessig men har som de fleste andre selv sett og hørt om hvordan mange kvinner svermer rundt og flørter med denne type menn. (Eksempelvis en eldre tidligere rallykjører kjendis forteller i intervju at han mange år etter å ha lagt opp, halvgammel og ikke noe glansbilde fortsatt da måtte jage unge kvinner ut av hotellrommet etter fuktige kvelder).
Mitt spørsmål er: Alle historiene som dukker opp hvor kvinner er krenket av overordnede/kjendiser/autoriteter. Kan noen av disse historiene ha to sider? Eller gjelder det ikke lenger at en historie ofte (men ikke alltid! Det finnes dessverre enkelte mennesker med elendig adferd!) har to sider ikke når det gjelder anklager om uønsket sexuell oppmerksomhet fra denne type menn?
(For ordens skyld: Jeg betviler ikke at det finnes en del drittsekker som tråkker bevist over grenser og gjør livet til kvinner dårligere. Dette må taes knallhardt! Som alle andre alvorlige krenkelser/ mobbing ol mot begge kjønn!
Men mitt spørsmål er aldtså: Kan det være to sider av en sak også i tilfeller hvor en mann blir annklaget for å vise uønsket sexuell oppmerksomhet? Eller er kvinnen virkelig i seg selv opphøyet i forhold til mannen når det kommer til hva som er sant og ikke sant i slike tilfeller?

En gammel dame fra Valdres hadde dette synet

Synet til den 90 år gamle kvinnen i Valdres Tilrettelagt innledning og kommentarer av Lisa Kristiansen Dette synet som den 90 år gamle kvinnen i Valdes hadde fått av Gud, - ble fortalt til Emanuel Minos i 1968. Minos hadde noen møter i Valdres, - hvor han kom i kontakt med denne kvinnen. Han tok og skrev det ned og la papiret i en skuff… Nå ca 30 år senere fant han det frem igjen, - og deler det budskapet som kvinnen delte med ham.. Dette synet har vakt stor oppsikt. Og det har blitt gjengitt i aviser, blader og tidsskrifter som i traktater. Og noen ganger ikke helt korrekt. Jeg har selv lest flere utgaver av dette synet, - og sett at det er forskjeller i gjengivelsen av det. Derfor har jeg gått til hovedkilden for å få det gjengitt slik det opprinnelig ble gitt til Emanuel Minos av denne kvinnen. Det er av den største viktighet at slike syn blir korrekt gjengitt for at det ikke skal føre til noen som helst avvik og feil informasjon, - og heller ikke tillegge Gud noe som Han skal ha vist, - som Han ikke har gjort... Derfor har jeg gått til Emanuel Minos sin bok ”Fra Reykjavik til Jerusalem” og skriver synet ordrett derfra, - hvor Minos selv bekrefter min uttalelse om forskjellige gjengivelser som er kommet ut, og hvor han begynner med denne innledningen til synet som denne kvinnen fortalte ham om: Her blir det gjengitt som det ble nedtegnet (av Emanuel Minos). Og det blir delt inn i fire avsnitt eller bolker. Synet Den gamle kvinnen fortalte: - Det var som et kart ble rullet opp foran meg. Jeg så det med mine naturlige øyne. På kartet var alle verdensdeler nedtegnet. Jeg merket meg Europa, Skandinavia og Norge. Det jeg fikk se var foreteelser som gjaldt tiden før Jesus kommer igjen, og den tredje verdenskrig bryter ut. I Før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut, blir det avspenning. Det blir en lang fredsperiode mellom stormaktene (+ Minos tilleggskommentar under en forkynnelse til dette punkt, - som jeg har hørt på en kassett: husk på at dette var i 1968 når den kalde krigen var på sitt høyeste). Folk kommer til å legge langsiktige planer. I vårt land blir det nedrustning, og vi blir igjen uforberedt som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynner på en måte ingen har ventet, og fra et helt uventet hold.