Klarer ikke bli forelsket

IF spør om følgende: Noen forelsker seg stadig vekk, og lett, mens andre forelsker seg sjelden eller aldri. Hvorfor er det slik, og kan en som sier han ikke kan forelske seg oppleve dette selv om han er godt voksen?

Hei IF. Forelskelse har en fysiologisk komponent, og som med alle fysiologiske prosesser, reduseres også vår kapasitet for å bli stormende forelsket med årene. Vi stivner altså litt. Dette varierer selvføgelig også på tvers av individer, uavhengig av alder. Selve følelsen frembringes av dopamin og noradrenalintilstrømining til hjernen, og muligens reduksjon av serotonin. På den andre siden har man miljømessige faktorer, hvor ytre stimuli frembringer denne reaksjonen. Faktisk så viser forskning at forelskelse er noe menn opplever oftere enn kvinner, visst nok som følge av menns «visuelle» karakter. En funksjonell forklaring på redusert forelskelsesfrekvens vil være at siden «forelskelsen» går i reproduksjonens ærend, blir den mindre relevant med årene, sammen med reproduktiviteten.

La oss nå si at du enten på grunn av alder, eller biologisk disposisjon skulle ha vanskeligere for å forelske deg enn andre. Det er likevel et miljømessig handlingsrom for deg å manøvrere i her. Jeg vil likevel tilføye at opplevelsen av å være forelsket ikke dukker opp hele tiden hos de fleste mennesker, og jeg er også ganske sikker på at mange mennesker ikke er ærlige når ens følelser overfor partner blir et tema. Forelskelse er det eneste som gjør et ferskt forhold legitimt. Hvis ikke forelskelsen er der, er man liksom falsk, på en måte.

Å være vellykket Det å være forelsket i et forhold, er nesten det samme som å være vellykket i vår post-moderne, estetiserte og selvrealiseringsorienterte kultur. Å derimot gå inn i et forhold med et menneske man kan se på avstand, og tenke: «Dette er er flott menneske», eller noen man beundrer og tiltrekkes av på et mer rasjonelt grunnlag, blir nesten det samme som å være mislykket, å ha gitt opp, eller å selge seg ut. Kjærlighetskomedier på kinolerretet eller andre populærkulturelle uttrykk gjør det ikke lettere for oss. Men hvor mange forhold er ikke resultat av andre vurderinger enn denne flyktige, upålitelige, irrasjonelle, og til tider ugjengjeldte følelsen? Hvor mange velger ikke en partner ut fra hensynet å finne en robust partner man kan bygge familie og fremtid med? Hvor mange forhold inngås ikke ut fra et gjensidig ønske om ikke å være alene? Eller rett og slett fordi man har det veldig gøy sammen?

Når to mennesker forelsker seg i hverandre, er det fordi de begge føler at de gjør en «god deal». Det er selvfølgelig ikke lett å finne en person som føler at han eller hun velger oppover når personen velger deg, samtidig som du gjør det samme. Ens eget selvbilde trenger ikke avvike så veldig mye fra virkeligheten før gjengjeldt kjærlighet blir vanskelig. I et slikt perspektiv vil ydmyke personer, eller mennesker med et nøkternt selvbilde, ha lettere for å forelske seg enn andre. Er målet kun forelskelse, uten at denne trenger å være gjengjeldt, skal man finne naturlige arenaer hvor man får tilbragt privat tid sammen med mennesker som er langt mer tiltrekkende enn en selv, og så vente på følelsen. Sannsynligheten for at forelskelsen blir realisert er selvfølgelig minimal.

Normalt Man skal ikke føle seg unormal fordi man ikke forelsker seg. Jeg har flere ganger hørt mennesker i voksen alder fortelle om den ene gangen de ble virkelig forelsket. Gjerne er det et minne man bærer med seg hele livet, gjerne fra de yngre årene. Selv om jeg har vært så heldig å få oppleve gjengjeldt forelskelse i voksen alder, tar jeg ikke dette som noen selvfølge. Vi blir mer blaserte, mer kritiske og rigide med årene. Sannsynligvis vil det som i dag fortoner seg som en fascinasjon eller lett tiltrekning mot et annet menneske, ha vært en ravende forelskelse for femten, tyve år siden, eller mer. Det er kanskje prisen man betaler for å bli voksen. Man blir mer fornuftig, på alle måter, og ser andre mennesker på en mer helhetlig måte, med alle tilhørende feil og mangler.

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer

Sukkerbruker

5 feb. 09 22:05

Jeg visste det måtte være noe..

Sukkerbruker

6 feb. 09 20:35

Godt skrevet! Jeg sliter også å bli forelsket og synes at alle andre gjør det, bare ikke meg..

Sukkerbruker

6 feb. 09 21:26

Jeg har i mange år tenkt at Teigen nok hadde rett i "min første kjærlighet": "Det fantes bare en av dem i meg..."

Men jeg er åpen for å motbevise han!

Sukkerbruker

7 feb. 09 15:14

Vel, vær heldig at dere ikke blir forelska (lett), sliter med det motsatte problemet. Og det er lite kjekt når den ikke blir gjengjeldt. :P

Sukkerbruker

7 feb. 09 23:53

Sterkere er den kjærlighet som vekkes av lengsel
--en den som holdes våken av erindring.
Kast ikke bort nye tårer på gamle sorger.Vi finner ikke lykken,vi skaper den.Hva vi er, er resultatet av hva vi tenker.
Vi bør konsentrere oss om fremtiden, det er der vi skal være resten av livet. Halve livet er gått, før vi vet hva det er verdt.... En dag foran deg er bedre enn ti år bak deg.Hvis skjebnen lukker en dør for deg,åpner den en annen.
Vi tror alltid at vår første kjærlighet er den siste, og at den siste er den første......
Kjærligheten er den sterkeste av alle lidenskaper, fordi den samtidig angriper hodet,hjertet og sansene....

Sukkerbruker

28 feb. 09 13:15

Har ikkje kjent hjertet virkeleg banke på aldri så mange år, og har eigentleg gitt opp håpet om å føle det slik igjen ...
-Pessimisten?

Sukkerbruker

5 mars 09 00:30

Hmm... Godt en ikke er alene! Forelskelsen er ikke like enkel å lukke opp skal jeg innrømme.

Sukkerbruker

13 mars 09 21:49

eg e no ei ballemus på 16 år som like allt og alle

Sukkerbruker

7 mai 09 22:40

..hmm -jeg finner det underlig at fysikere som har funnet opp dette nesttstedet har ansattt en sosiolog som også synes å være total "fysisk" i sitt tankesett. Anbefaler eksperten til å lese boken "Hemmeligheten-från ogogonkast til varaktig reltation" av Egil Linge og Dan Josefsson - kanskje det kan utvide hans perspektiv når han rådgir oss som er her ute "in the fucking game of love"

Kan for øvrig også være et innspill til oss som prøver å få det til...