Menneskedyret

Charles Darwin har 200 års jubileum. Det bør vel markeres. Få bøker har vært så kontroversielle som hans Artenes opprinnelse. Studiet av kjønnsforskjeller er også kontroversielt. Kanskje ikke så overraskende siden kjønnsforskningen oppsto som et resultat av feminsmen. Siden søttitallet har forskere som har studert menneskets natur blitt mer eller mindre tiet ihjel, eller på andre måter utdefinert av akademia av ivrige venstreradikalere. Disse ønsket nemlig å å «bryte ned barrierene mellom aktivisme og akademia». Nå har en liten gruppe amerikanske forskere fått nok.

Wilsons bok, Sociobiology fra 1975, vekket så sterke reaksjoner da den kom ut, at ivrige marxister på universitetene kalte ham for kjønnsfascist, rasist, og det som verre var. Det han hadde gjort, var å plassere mennesket i en naturvitenskaplig taxonomi (system) som alle andre arter, og påpekt visse universelle trekk ved den menneskelige art. Det vil si, ting som ikke er et resultat av kulturforskjeller eller sosial læring. Også at moral kunne være et resultat av en naturlig utvikling. Han prøvde med dette å bygge en bro mellom biologien og samfunsvitenskapene.

Politikk og forskning

Selvfølgelig foretrekker en kjønnforskning som har som ønkse å kunne frembringe endring, at man skal holde fast ved menneskelig adferd og motivasjon som noe som er frambrakt gjennom sosial læring og kulturpåvirkning. Da kan man lettere endre denne gjennom politiske tiltak. Derfor har sosiobiologien, og nå det siste bidrager, evolusjonspsykologien, blitt holdt i skyggen av vår tilnærming til studiet av kjønn.

Det er en grunn til at man har prøvd å holde «menneskelig natur» utenfor. Vi har nemlig lett for å gjøre en liten feilslutning når vi lærer om «naturens orden». Denne feilslutningen er at vi ofte gjør et hopp fra er til bør. Hvis vi er slik, bør vi også få lov til å være slik. Andre konsekvenser av denne normative tilsnikelsen, er at man lett kan skli når man skal forklare homofili, for eksempel. Siden dette ikke er særlig adaptivt, blir det lett å se på homofile som en «defekte».

Naturens "orden"

Problemet med å tilskrive naturen normativ verdi, er at naturen ikke tilskriver oss noen verdi. Det er ingen «mening» eller «orden» i naturen. Vårt genetiske, eller biologiske vesen har ikke engang de samme interessene som vi har i våre individuelle livsløp. Når naturen ikke tar hensyn til oss, hvorfor skal vi da ta hensyn til naturen? Richard Dawkins sier i boken The Selfish Gene, at vi på mange måter kan ses på som bærere av en sammensetning av egoistiske gen som ikke har annet til hensikt enn å få kopiere seg selv. Noen gen er «superreplikatorer» fordi de alltid blir selektert for. Som for eksempel kroppshøyde hos mannen. Andre taper, og forsvinner til slutt ut av arten. Det ligger likevel ikke noen mening bak. Skulle miljøet vårt pluselig endre seg, som følge av oversvømminger eller klima, ville pluselig andre replikatorer bli selektert for. Ikke nok med det, vi barer også på replikatorer som er foreldet. De siste tusen årene har samfunnet utviklet seg mer en de foregående hundretusener. Det finnes derfor en treghet i vår «natur» som like godt kan ses på som en belastning.

Vi blir med andre ord ikke automatisk blir lykkelige av å få lov til å leve ut våre naturlige sider. Likevel vet jeg at det er mange kvinner og menn til tider føler seg fremmedgjorte av den politisk korrekte kjønns-og likestillingdebatten. Et spørsmål er hvordan likestillingstanken skal forankres. Frem til i dag har dette blitt gjort med utgangspunkt i manglende forskjeller mellom kvinner og menn. Evolusjonspsykolog, Steven Pinker derimot, mener i boken: The Blank Slate, at vi like så godt kan forankre likestilling i forskjellene mellom kjønnene.

For hva det er verd, så tar jeg med en liten smørbrødliste her til dere som irriterer dere over alt snakket om hvor like menn og kvinner er. Politisk korrekt eller ei, følgende forskjeller er vitenskaplig påvist:

 • Menn setter større pris på one-night stands, og flere partnere, enn kvinner
 • Menn viser i større grad villighet til å konkurrere voldelig
 • Som barn, tilbringer gutter mye lengre tid på å trene på voldelig konflikt enn jenter
 • Menn er bedre på manipulasjon og mentalrotasjon av tredimensjonale objekter
 • Menn er flinkere kastere
 • Kvinner har bedre fingespissfølelse
 • Kvinner er flinkere til å stave
 • Kvinner er flinkere til å fange opp lyd og lukt, og har bedre dybdesyn og matcher former raskere
 • Kvinner er flinkere til å lese ansiktsuttrykk og til å tyde kroppsspråk
 • Kvinner opplever følelser sterkere enn menn, bortsett fra sinne
 • Kvinner har tettere sosiale bånd, holder mer øyekontakt, og smiler og ler oftere
 • Menn bruker raskere vold for å oppnå sine mål, kvinner bruker raskere verbal vold for å oppnå sine mål
 • Menn har høyere smerteterskel, og risikerer mer for å oppnå status
 • Kvinner og menn definerer utroskap på ulike måter
 • Kvinner er bedre til å huske landerker og objekters posisjon
 • Menn er det «ekstreme kjønn», hvor man finner både de smarteste og de dummeste
 • I gjennomsnitt er kvinner mer interessert i å jobbe med mennesker en med ting
 • I gjennomsnitt er en manns selvfølelse mer knyttet til status, lønn og penger enn kvinner. Det samme gjelder hans attraktivitet på kjønnsmarkedet
 • Menn sier de er mer villige til å jobbe overtid og ofre andre sider ved privatlivet for å klatre på karrierestigen
 • Menn er i gjennomsnitt mer villige til å utsette seg for fysisk ubehag og risiko i jobben
 • Menn er mer risikovillige karrieremessig
 • Menn foretrekker å jobbe i privat sektor, mens kvinner i det offentlige
 • Mannlige leger har høyere sannsynlighet for å spesialisere seg og å åpne privat praksis, mens kvinnelige leger har høyere sannsynlighet for å bli allmennpraktiserende på sykehus
 • Mødre er i gjennomsnitt mer tilknyttet deres barn enn hva deres fedre er
Avslutningsvis skal det nevnes at alt dette påvirkes av miljøet i noen grad. Likevel kan disse forskjellene mellom menn og kvinner forklares ut ifra en evolusjonistisk menneskeforståelse.

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer

Sukkerbruker

7 mai 09 22:27

..og med dette anbefaler jeg kvinner og menn til å se "huleboermannen" med Svein Nordin. Eller kanskje Sukker på få en egen spesial oppsetning for oss her ute som prøver å få tak i "the fuckink game of love"

God jakt!

Sukkerbruker

10 mai 09 20:29

Anbefaler også Steven Pinkers bøker angående dette temaet, en annen liten "juvel" er Richard Wisemans "Quirkology".
For en nevrologisk vinkling er David J Lindens "The Accidental mind" å anbefale.

Om dette vil hjelpe på forståelsen av noe?
Ja, definitivt.

Om det vil hjelpe i det som de fleste på sukker er ute etter er jeg mer usikker på, men en har iallefall lært noe nytt og interessant om vår art generelt og hvilke mekanismer som ligger til grunn for deler av vår oppførsel, samt opphavet til disse.
Og det er da noe, hehe.

Sukkerbruker

11 jan. 10 22:57

Og hva hvis tilsvarende liste over forskjeller ble laget på 1800-tallet? Da tenker jeg det ble en lang og artig liste for oss å lese i dag... OK, Fysiologiske forskjeller er det jo helt klart, men alt det andre om hva man "foretrekker" og er "interessert i"? Vi sitter nok med beina godt opp i vår kulturelle arv. Hilsen biolog