Global kjærlighet

For en uke siden fikk jeg en flørtekake av en meget oppegående og skjønn kinesisk kvinne. Hun er på ferie og skal reise hjem i august. Hun er den mest vidunderlige kvinne jeg har møtt i hele mitt liv, og forelskelsen er helt tydelig gjensidig. Etter et par dager foreslo hun ekteskap. Jeg planlegger nå å reise til Kina til høsten for å gifte meg med henne, og ta henne med til Norge. Rasjonelt sett er dette det glade vanvidd, men jeg gjør det likevel. Modesto

Hei Modesto. Norge har altså fått enda en representant for den globaliserte kjærligheten, jeg er glad på dine vegne. Jeg vil også be deg være varsom. Mens jeg bedrev research til min forrige bok, Deflora, bodde jeg en stund i Pattya, Thailand, hvor store deler av handligen utspiller seg. Selv om romanen i stor grad handler om de mørkere sidene ved den globaliserte kjærligheten, fikk jeg også et generelt innblikk i virkeligheten til vestlige menn som forelsker seg i kvinner som står i en annen kultur.

Kollektivistisk versus individualistisk kjærlighet

I typisk kollektivistiske samfunn, som for eksempel Kina og Thailand, har gjerne kjærlighetsbegrepet et litt annet innhold enn i vårt individualistiske og selvrealiseringsorienterte kultur. Vår forestilling om kjærligheten, er den romantiske kjærligheten som går på tvers av praktiske hensyn og fornuft. Den er heftig og egoistisk. Kollektivistisk kjærlighet, kombinert med muligheten til å endre økonomiske vilkår for seg selv og ens familie, er både pragmatisk og uselvisk. Det er meget mulig at hun er forelsket i deg, men det er også mulighet for at hennes forelskelse er en annen en den du bærer på. Altså, det er ikke vanvidd i det hele tatt.

Å gifte seg med en familie

Du gifter deg ikke bare med henne, men mest sannsynlig også med hele hennes familie. I kollektivistiske kulturer, er det slik at de i familien som har, deler med dem som ikke har. For henne, er en av de viktigste oppgavene å kunne ta vare på foreldrene. Slik ser hun gjerne for seg at du skal hjelpe henne til å bli en god datter. Ikke engang hennes kropp er hennes alene, den er hele familiens. For eksempel er det veldig vanlig at menn som gifter seg med thailandske kvinner, sender et månedlig beløp til familien hennes på landsbygda. Slutter disse månedlige utbetalingene, opphører ofte også kjærligheten hun nærer. Det er en annen kjærlighet, som innebefatter mer enn to hjerter.

Samtidig kommer hun fra en kultur som er mer kjønnskonservativ enn vår. Prisen en mann betaler for å ha en dedikert kone som pleier en, og tar vare på hjemmet, er at han sørger for trygge økonomiske rammer. Sagt på en annen måte, hun lager maten, men du betaler for ingrediensene, ene og alene. Det er lett å falle for en kvinne som utviser en slik dedikasjon, men man må da skjønne at hele kjønnskontrakten forskyves. Kjønnskonservatismen går begge veier, og de må du være beredt på.

I en fremmed kultur

Et annet faremoment er, at selv om disse kvinnene er ivrige i å knytte bånd med norske menn, ender de ofte opp med å savne hjemlandet og familien. Dette er de gjerne ikke klar over før de sitter i et norsk hus, i en kultur de ikke kjenner, med få venner. Dette legger et press på forholdet i tillegg til kulturforskjellen. Mange forhold går i oppløsning. Derfor bør du også regne med at du er nødt til å ta ansvar for at hun får et nettverk av venner hun kan lene seg på, utenom deg.

Lykke til

Nå er det også slik at det er lett å rakke ned på menn som velger utenlanske kjærester fra land som er fattigere enn oss, og som velger kjærester hvor det åpenbart finnes en slags skjevhet i maktforholdet eller ressursene. Jeg vil benytte anledningen til å si at veldig ofte er de norske mennene langt snillere enn de de kan velge blant, hjemme. Norske menn slår kvinnene sine mindre, tar i større grad hensyn, og viser mer omsorg enn mennene i asiatiske land, hvor kvinner ofte devalueres. Derfor kan det være både rasjonelt og klokt av en asiatisk kvinne å velge en nordmann. Ikke bare for pengene, men for personlighetens skyld også.

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer

Sukkerbruker

30 juni 09 20:22

Dette virker fordomsfullt. Hva har Thailand med saken å gjøre egentlig?

Sukkerbruker

30 juni 09 23:16

Typisk! -ramser man opp en del uheldige fakta så er en fordomsfull.

Sukkerbruker

1 juli 09 11:06

Har bodd noen år i Asia og kan bekrefte alt som står i artikkelen. Snakket med ei kinesisk jente der borte, som ikke så vitsen i å få unger om dem ikke skulle gi sine foreldre penger. Selv om deler av Asia er blitt mere vestlig, så finner man store kulturforskjeller.

Sukkerbruker

1 juli 09 23:34

Ja, det er fordomsfullt å uten videre likestille Thailand med Kina uten mer informasjon. Det er to helt ulike land. I tillegg er det enorme kulturforskjeller innad i begge land. Virker ikke seriøst i det hele tatt. Og jeg har også bodd i "asia". I tillegg har jeg bodd i Europa, uten at jeg har tenkt å uttale meg om hvordan kvinner i andre europeiske land, feks på Balkan, ser på ekteskap. Jeg håper Møller vil revurdere og moderere seg.

Sukkerbruker

3 juli 09 11:31

Må si meg ganske enig i at dette ikke er helt bra... Synd at sukker vil publisere sånt. Også er det er vel et fenomen også i Norge at folk gifter seg for penger.

Sukkerbruker

3 juli 09 23:59

Faktisk så har Preben helt rett!! Og jeg håper han fortsetter å si meningen sin..selv om det tydeligvis var hard kost å svelge for noen.
Har vært en del i Asia, og har noen asiatiske venninner her hjemme. Kan bare bekrefte alt han skriver.

En annen ting er at familien i hjemlandet ofte legger et stort press på jentene som kommer hit. De har ofte høye forventninger til hvor mye penger de skal få tilsendt. ...noe som lett skaper konflikter.

Sukkerbruker

4 juli 09 10:59

Hva mener folk med "asia" og "asiatiske jenter"? Er det snakk om Kina? Modesto har jo møtt en kinesisk kvinne. Hvordan er Thailand relevant?

Selvsagt kan PM si meningen sin, men å trekke frem en studie fra Pattaya ( beryktet for sex-turisme) som støtte for sitt syn må det være lov å reagerer på.

Sukkerbruker

5 juli 09 12:42

Møllers kommentarer var treffende og innsiktfulle. De må selvsagt leses med forsiktighet i forhold til generaliseringer. Det er forskjell på landene og også innad i landene, særlig mellom landsbygd og by. Men Møllers poenger er sannsynligvis grunnleggende riktige (rimelige tolkninger), uten at vi kan si noe eksakt om omfang og variasjon mellom landene.

Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor folk blir så oppbrakte når noen endelig gjør reelle analyser av kjærlighetsmarkedet. Det er kanskje nettopp forståelsen av at det er MARKED som kolliderer med våre romatiske konstruksjoner av sex og kjærlighet. I realiteten er sex og kjærlighetsmarkdet det mest "perfekte" markdet som finnes, nesten uten noen som helst form for reguleringer bortsett fra en del sosiale normer. At sex- og kjærligehtsmarkdet er så uregulert, fører også til enorm ULIKHET. I særdeleshet rammer det menn. Noen menn er det stor ettrspørsel etter og andre er det null etterspørsel etter.

Det er egentlig dette som er det interessante i et samfunnsperspektiv. I Norge er den sosiale normen om at alle skal gifte seg, i ferd med å delegitmieres. Normen om livslangt ekteskap virket faktisk demokratisk, siden det medførte at nestne alle ble gift, også de lite attraktive mennene. Følgen av delegitimeringen av ekteskapet som livslagt norm er at sex- og kjærlighetsmarkedet i enda større grad blir et uregulert marked, hvilket medfører at en økende andel menn stenger ute fra sex og ekteskap. Analyser fra SSB viser at det er en økende andel menn som stenges ute fra sex- og kjærlighetsmarkedet. Dette kan utgjøre så mye som 20-25 % av mennene. Dette er typisk menn med lite ressurser og lav sosial status. Disse mennene er konstant utestengt fra sex- og kjærlighetsmarkedet, siden kvinnene foretrekker de samme mennene, dvs. menn med ressurser, sosial status og gjerne urban kultur. Rent praktisk foretrekker kvinnen på 33, den skilte advokten på 43 med to barn, fremfor den konstant single lagerarbeideren på 33.

De mennene som blir utestengt fra det norske sex- og kjærlighetsmarkdet, har i realiteten nesten bare to valg:
1) Evig ungkar 2) shoppe på det globlaiserte kjærlighetsmarkdet

Klart mange vil velge 2). problemet er bare at det ikke finnes noen "gratis lunsj". Klart disse mennene som kanskje knapt har hatt noen dame eller kjæreste før, blir helt tullerusk når de kan velge hvem som helst i Thailand eller Kina. Men hvorfor skulle man plutselig bli veldig attraktiv? Psykologisk er det helt nødvendig for disse mennene å beskytte seg selv mot realiteten/byttekontrkaten: Det er selvsagt i hovedsak en pragmatisk kjærlighet fra disse kvinnene (iallefall i utgangspunktet), mens de norske mennene gjerne opplever en romatisk, individuell kjærlighet. Å innse realiteten vil være svært problematisk for mennene fordi det da vil være vanskelig å klart skille seg fra prostitusjon og andre former for kjøpt kjærlighet, mens deres prosjekt nettopp ofte er det motsatte: En indivudell, romantisk kjærlighet som de ikke har (fått) opplevd i Norge.

Men på den annen side er det ikke sikkert at vår forståelse av kjærlighet og eksteskap er den mest funksjonelle i et moderne samfunn.

Tor

Sukkerbruker

5 juli 09 15:38

Er det ikke flere kvinner enn menn i befolkningen? Eller i alle fall nærmere 50/50. Hvordan det da skal være en økende gruppe av menn som til enhver tid faller utenfor er ikke logisk for meg. Kunne de ikke bare valgt fra den motsatte gruppen av kvinner som da må være ledige? Eller er ikke de attraktive nok?

Sukkerbruker

5 juli 09 16:10

Denne forestillingen om at 50/50 fordeling menn og kvinner sikrer likhet i resultat er en fryktelig vanlig feilforestilling. Den tar ikke høyde for systemtiske forskjeller i kvinner og menns adferd i sex- og kjærlighetsmarkedet.

Det hjelper ikke om det er 50/50 hvis en del av mennene dekker opp en stor del av kvinnene. Årsaken er selvsagt at det er noen menn som både har mange sex partnere, mange samboere og er gift flere ganger. Dette gjelder også til dels hos kvinnene, men her er skjevfordelingen noe mindre. Derfor blir det flere mannlige evige ungkarer. For å si det noe enkelt er det kanskje 1/4 av mennene som virkelig forsyner seg, mens 1/4 er utestengt fra sex- og kjærlighetsmarkedet og 1/2 av mennene er "vanlige".


Og noen få kvinner får også problemer med å finne noen. De er gjerne i tre hovedgrupper:

1) De fysisk uattraktive (overvektige , generelt lite attraktive). Ja, utseende betyr ekstremt mye for en jentes7kvinnes verdi på sex- og kjærlighetsmarkdet.

2) De normalt attraktive jentene, men som feilvurderer (feilerfarer) totalt sin attraktivtet som potensiell samboer/ektefelle. Et typisk kvinnelig fenomen siden helt normale jenter kan få masse oppmerksomhet og i utgangspunktet så mye sex de vil, også med attraktive menn. Men det betyr ikke at vi vil ha dere som samboere/ektefelle.

3) Superattraktive jenter, med mye ressurser, eksempelvis pene kvinnelige leger, pene kvinnelige advoakter og pene kvinner med makt (penger). Problemet deres er at det er så veldig få som matcher dem, eller helst har enda høyere sosial status og makt. Og de velger i liten grad nedover....

Tor

Sukkerbruker

5 juli 09 23:30

Ble veldig nyskjerrig på deg Tor!! En mann som både er verbal og reflektert..... Hvilken kategori befinner du deg i??
Og profilen din??

Sukkerbruker

6 juli 09 18:00

Vel, Er i kategorien ressursterk i forhold til utdanning, materielle ressurser osv. Hvorvidt adferden og utseende er attraktivt får andre vurdere.

Sjekk profilen: Henrik1976.
Nå avslutter jeg kommentarene her.

Tor

Sukkerbruker

8 juli 09 21:35

I går fridde jeg til henne på tradisjonellt vis og fikk ja. Vi er begge akademikere, men hun er som forretningskvinne og leder på relativt høyt nivå i kinesisk næringsliv mye mer velstående enn jeg.
Dette handler altså ikke om den vanlige stereotypien i slike forhold.
Hun er vakker, meget inteligent og har en skjønn personlighet. Vi er begge stormforelsket. Til høsten gifter vi oss i Kina og hun flytter med meg til Norge. Freda 9.07. kl.14.43 er det en måned siden hun sendte meg en kake.Hun er min ultimate drømmekvinne og drømmen har blitt virkelighet. Gratuler meg! Jeg er verdens heldigste mann.
Modesto

Sukkerbruker

17 juli 09 16:00

gratulerer til deg, og ønsker om alt godt. det er noe som heter magefølelse også. det skal man lytte til. så får ting bli som det blir....stor klem til dere begge:-)

Sukkerbruker

20 juli 09 21:12

Gratulerer! Er selv halvt kinesisk og kan for så vidt bekrefte en del av generaliseringene som er presentert (hvorvidt det er det samme i Thailand vet jeg ikke - å sammenlikne Thailand med Kina er som å sammenlikne Norge og Ukraina). Jeg kunne aldri tenkt meg å gifte meg med en kineser pga grunnleggende kulturforskjeller. Allikevel er det klart at andre kan forsere kulturelle hindre og leve lykkelig sammen. Ønsker Modesto lykke til.

Sukkerbruker

1 aug. 09 23:10

Leser på alt dette og smiller. Det er ikke så lett for mennesker å bo i fattigdom og mange prøver å bruke kroppen sin for å ha bedre livet. Men det er så vanskelig å se den grense hvor er ekte kjærlighet i første tre år, ikke sant?

Sukkerbruker

3 aug. 09 20:37

Kjære forelskede.....rådene som blir gitt er absolutt meget relevant. Jeg har selv bodd i Kina i flere år og kjenner forholdene og også interessen for å skaffe seg et bedre liv for seg selv og familien. Vær på vakt men skulle du likevel gå videre i ditt forhold er det bare å ønske deg lykke til.

Sukkerbruker

7 aug. 09 23:58

Hei! ønsker lykke til videre, dette kan gå riktig bra hvis man bare vet hva man gjør. Har selv hatt to norske koner, samt etter det gode, langvarige forhold til kvinner fra Jamaica, USA, Cuba, Australia, Ukraina, Hviterussland, England og Sørafrika. Har erfart at man kan ha gode kjærlighetsforhold selv om kultur, økonomisk bakgrunn og religion er svært forskjellig. Det dreier seg i stor grad om å vise respekt, hensyn og forståelse for hverandre.