Sosial aldersforskjell

Laura spør: Er det lurt å bli sammen med en som er eldre en deg?

Det var jammen ikke et lett spørmål å svare på. Jeg kunne sikkert argumentert i begge retninger, men først; la oss finne ut hva alder er. Det finnes kronologisk alder. Det vil si hvor lenge klokka har gått etter at du ble født. Dette tallfestes i dager og år, som vi alle vet. Deretter finnes biologisk alder, som fastsettes av kroppens vitalitet, og måles ved en fysiologisk undersøkelse. På mange måter kan man si at alder er biologisk, mens kronologisk alder er en sosial konstruksjon. Så har vi jo selvfølgelig mental alder, som fastsettes av ens kognitive utvikling, og stagnasjon. Dette måles ved diverse intelligenstester. En treåring ligger omtrent på nivå med en sjimpanse, om jeg ikke husker helt feil.

Sosial alder

Så vil jeg prøve meg på en egen type alder: Sosial alder. Denne kan på ingen måte løsrives fra de andre typene, men i motsetning til disse, tar denne også høyde for de konkrete erfaringer individet har gjort seg. Alder er på mange måter også en slags situasjon, og en av tingene jeg har merket meg som henger veldig sammen med «voksenhet», er ansvaret. Kanskje dette ikke høres så veldig lystig ut, men selv må jeg si at selv om jeg skulle ha en samtale med en treogtyveåring, og erfare at personen foran meg ikke skjønner stort av verden han, eller hun lever i, opplever jeg personen som voksen på en helt annen måte en meg selv, om personen skulle ha et barn, for eksempel. Det virker som om det å leve for andre, sette andre foran seg selv, er noe av kjernen i det å være voksen, akkurat som det å leve ubekymret og selvsentrert, har noe av barnet i seg.

Dette gjelder selvsagt ikke bare det å få barn. Ansvaret kan komme fra andre steder. Samtidig finnes det mye billig livsvisdom der ute som kan kjøpes, ved å reise mye, for eksempel. Og så er det selvfølgelig få som føler seg så livsmette og kloke som attenåringer. Kanskje jeg kan si at sosial alder henger sammen med livssituasjon, og deler man samme virkelighet, spiller det ikke så mye rolle hva den kronologiske, biologiske, eller mentale alderen er. La meg likevel bare påpeke at sosial alder ofte henger sammen med de andre aldersvariantene.

Samme virkelighet?

Når alt dette er sagt, så må jeg påpeke at likhet er det som i størst grad predikerer et langvarig samliv. Så når du spør om det er lurt å være med en som er eldre enn deg, er det ikke ubetydelig om du egentlig mener en som har høyere sosial alder enn deg. Jeg vet at mange kvinner faller for den tryggheten og selvsikkerheten man finner i eldre, livserfarne menn. Man risikerer da å ende opp med å slites mellom ønsket om å føle seg trygg og beskyttet, og å bli ansett som en likeverdig partner intellektuelt sett, som man da strengt tatt ikke er. Hvis du synes at denne konflikten er interessant, kan du lese Simone de Beauvoirs bok: Det annet kjønn. Simone de Beauvoir er en filosof som har tatt for seg en kvinnes fristelse til å velge en overlegen mann hun kan beundre og realisere seg gjennom, versus det å søke selvrealsering ved å ta ansvar for seg selv som subjekt. Nok om det.

Mener du derimot at dere har en ulik kronologisk alder, men ligger nokså likt sosialt, og dere deler samme virkelighet i noen grad, så skal du ikke bry deg om aldersforskjellen mener nå jeg. I alle tilfeller så kan man ikke forholde seg til ens egne følelser på en så strategisk måte. Er følelsene der, så skal man handle, selv om man løper en risiko. For å avslutte. Fremdeles er det vanlig at mannen er eldre enn kvinnen i forholdet. Dette er ikke tilfeldig. Noe av kjønskontrakten, slik den vanligvis inngås, innebærer en lite bytte mellom trygghet og unghet. Dette har med kjønnsspesifikke preferanser i det motsatte kjønn.

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer

Sukkerbruker

10 sep. 09 02:35

Min tante giftet seg med min onkel som var femten aar eldre enn henne, og de levde lykkelige i mange aar :) Slik jeg har forstaatt det har hun aldri angret paa det valget hun tok.