Svanesang for monogamiet

Er langtidsforhold i bunn og i grunn tuftet på uærlighet? Det er alltid morsomt å lese nyheter fra naturvitenskapen. Zoologer hevder nå at monogame forhold blant mange arter, inkludert mennesker, kun eksisterer fordi hunnkjønnet har utviklet en evne til å skjule for hannen når hun er fruktbar, og når hun ikke er fruktbar. De hevder videre at ved å tilby hannen sex til enhver tid, men uten å gi indikatorer på om det vil føre til et avkom eller ikke, lurer hunnen hannen til å bli værende med henne. Utviklingen av denne «svindelen» er visstnok grunnen til at monogamiet har utviklet seg.

Kjemiske signaler

Magnus Enquist fra Stockholms Universitet og hans kollega, Miguel Girones fra Netherland Institute of Ecology, har modellert utviklingen av monogame forhold, og hevder at staten bare utvikler seg når hunnkjønnet begynner å bedra hannkjønnet med hensyn til egen fruktbarhet. I mange arter så reklamerer hunnkjønnet med visuelle eller kjemiske signaler i perioder med høy fruktbarhet. Som et resultat av dette, er det kun i disse periodene hunnen må utholde de slitsomme tilnærmelsene fra hannen.

Hunnen unngår sex

Vanligvis unngår hunnen for mye sex fordi det både er energikrevende og eksponerer henne for sykdommer. Denne adferden hjelper vanligivis også hannkjønnet til å avgjøre hvem han skal gidde ha sex med, og når han bør gå videre og prøve å spre genene sine andre steder. I mange andre arter, som hos mennesker, fugler og pinnsvin, skjuler derimot hunnkjønnet sin egen fruktbarhet slik at hannkjønnet skal bli værende for en tilfeldig mulighet til å befrukte henne.

Dette bedraget gjør også at mannen mister lysten til å finne andre partnere fordi det ikke er mer sannsynlig at disse vil væe mer fruktbare enn hunnkjønnet han har foran seg, hevder Magnus Enquist. Forskerne testet denne teorien i en matematisk modell, og fant at hannen kun sluttet med «ungkarslivsstilen» når hunnen skjulte sin egen fruktbarhet. Klassiske forklaringer på seksuell adferd fokuserer gjerne på hannkjønnet, men denne evolusjonistiske forklaringen fokuserer i større grad på kvinnen, uten å være så flatterende av den grunn.

Naturlig utroskap

Andre evolusjonistiske studier fokuserer på utroskap som naturlig. Ni av ti pattedyr og fugler som parrer seg og er sammen livet ut, er utro, visstnok. Hunnen er utro for å finne de beste genene, mens hannen er utro for å formere seg mest mulig. Dette er vel egentlig gammelt nytt, men Stephen T. Emlen ved Cornell University, sier at ekte monogami faktisk er svært sjelden. Han deler monogami i to – sosialt og genetisk monogami. I det sosiale monogamiet danner foreldrene en allianse for å oppfostre avkom; i det genetiske monogamiet er foreldrene ekslusive seksualpartnere. Mens sosialt monogami er nokså vanlig, er genetisk monogami heller unntaket enn regelen.

Dr. Emlen forteller at det kun finnes to primater som virkelig er monogame; marmosetten og tamarinen. Alle andre primater, inkludert mennesket, har ofte sex utenfor partnerskapet. «Mønsteret er at hunnen søker ut hanner som har høy status og signaliserer høy kvalitet», sier han, og begrunner dette med et naturlig ønske fra hunnens side om at avkommet hennes skal være best mulig utrustet fra naturens side. Hannen vil som vanlig, spre sine gener til flest mulig, ikke nødvendigvis best mulig.

Mennesker mer komplekse

Grunnen til at mennesker er utro er likevel mer komplekse, hevder forskerne. Monogamiet oppsto hos arter hvor avkommet hadde en bedre mulighet til å overleve når begge foreldre var til stede. Dette kan ha skapt monogami hos mennesket, fordi menneksebarn bruker så langt til på å vokse opp.

Dessuten, vi har i mange år trodd at monogami var vanlig hos mange fuglearter, men visstnok er sexlivet deres mer likt en såpeopera. Patricia Adair Gowarty, ved University of Georgia, har funnet ut at mellom 15% og 20% av kyllingene til antatt monogame fugler blir oppfostret av ikke-biologiske fedre. Videre fant hun ut at bare 10% av 180 sosialt monogame arter er genetisk monogame. OK. Jeg får vel revurdere min romantiske oppfatninger av svaner.

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer

Sukkerbruker

31 des. 09 05:44

"og hevder at staten [SIC!] bare utvikler seg når hunnkjønnet begynner å bedra hannkjønnet med hensyn til egen fruktbarhet."

Sosiologen har talt... :P

(Eller er han egentlig statsviter? ;-)