Sjokkerende om tiltrekning!

dreamstime_1427926Den såkalte likhetseffekten er veldokumentert i forskningen. I kort handler dette om at vi tiltrekkes av dem som er like oss selv. I psykologien på den måten at personligheten ligner, i sosiologien på den måten at man stiller noen lunde likt på ting som klasse, utdanningsnivå, og så videre. Men nå har det kommet ny forskning som avkrefter alt dette.

Forskning viser at reell likhet mellom partene ikke øker (statistisk) jo lengre forholdet har vart. Det vil si, de som har vært sammen lengst, er ikke nødvendigvis de som er likest. Altså åpner det opp for at det faktisk ikke nødvendigvis handler så mye om faktisk likhet, men oppfatningen av å være lik, som igjen kan påvirkes av andre ting, som selvbilde og personlig ambisjoner. Hva man tror man er, eller vil være, og så videre.

Dermed kan vi også snu årsaksforholdet. At det er like sannsynlig at tiltrekning får oss til å tro at vi har mye til felles med personen, som at et felletrekk gjør oss tiltrukket av ham, eller henne. Flere har foreslått at man endrer selvbilde tett opp mot mennesker vi beundrer for å smigre oss selv.

Konsekvenser for match? For eksempel: I studier har man funnet at folk tror at de politikere de er tiltrukket av, også deler overbevisninger med dem. Man har også funnet at tiltrekning fører til en forestilling om likhet. Hvis opplevelsen av å være lik er mer effektiv enn reell likhet i tiltrekningsfasen, hvilke konsekvenser har dette for de modellene som baserer seg på match?

Lekmenn og mange forskere har antatt at reell likhet mellom partene fører til bedre forhold. Ofte begrunnet med at et felles kultur og verdigrunnlag reduserer konfliktnivået, som igjen fører til sterkere følelser, som igjen forlenger ekteskapet, og så videre. Ulikhet på den andre siden, fører til ulike fremtidige forventinger til forholdet, og interessant nok, ulike par mottar også mindre støtte fra familie og venner.

dreamstime_8229971

Hva betyr dette? Resultatene av denne nye forskningen viser at sterk tilstedeværelse av felles personlighetstrekk i langvarige ekteskap ikke finnes. Samtidig er opplevelsen av å være like de vi er tiltrukket av, veldig sterk. Hva betyr dette?

Her er noen mulige forklaringer:

  • At statistiske studier som baserer seg på selvrapportering, spørreskjema, og så videre, er ubrukelige?
  • At det egentlig er andre, underliggende faktorer, egenskaper og personlighetstrekk som skaper lykkelige, langvarige forhold, som for eksempel åpenhet, dyktighet i å kommunisere, varme og omtenksomhet, og så videre.
  • At når vi sier at partneren er veldig lik oss selv, så er vi sansynligvis i et lykkelig forhold.
  • At når vi sier at vi er i et lykkelig forhold, er man ikke nødvendigvis sammen med en lik person.
En meta-analyse (mange studier sett under ett) støtter disse påstandene. Likhet fører til tiltrekning i laboratoriet, men ikke i eksisterende forhold. Dermed burde forskere i fremtiden kanskje vie andre faktorer som vi vet skaper tiltrekning, større oppmerksomhet enn likhet. Som for eksempel ros, fysisk utseende, forpliktelse og troskap, og opplevelse av likhet.

Men før vi bare avliver tesen om at likhet er tingen, så bør man utvikle nye teknikker som er bedre på å skille mellom opplevelsen av å være lik, og reell likhet.

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer

Sukkerbruker

28 jan. 10 21:58

Ja og motsetninger kan jo også tiltrekke hverandre, paradoksalt nok

Sukkerbruker

1 feb. 10 01:17

Det som kan legges til her, er at Sukkers matchsystem tar tak i de tingene det er viktigst å matche på i et forhold. Så er det opp til enhver å avgjøre hvorvidt det er en fordel at begge to trives på kafé eller er like opptatt av trening osv.
Sukkers påstand er at det er større sannsynlighet for at partene forstår hverandre godt og unngår konflikter når de svarer likt på Sukkers matchspørsmål. Likhet på spørsmålene vil som oftest også indikere at partene har nogen lunde samme verdigrunnlag, hvilket i de fleste tilfeller vil være en fordel. Blant annet hvis man skal ha barn sammen.

Det kunne vært interessant å tatt ut litt statistikk på hvor viktig folk synes det er at de matcher på de forskjellige spørsmålene (vektingen til høyre for spørsålene). Vi er ganskje overbevist at svært mange av sukkerbitene synes det er viktig å matche på flesteparten av områdene.

Det som altså er viktig å skille på her er likhet på områder som er valgt nettopp p.g.a. relevans for et forhold, og liket generelt. Eksempelvis kan en friluftsjente og en utelivsløve sikkert være like på mye som kan gi en umiddelbar tiltrekning, men problemet er jo at de sjelden vil være på samme sted til samme tid. Som singel kan det være lett å glemme at dette faktisk er en ganske så viktig ting i et fungerende forhold. Friluftsjenta og utelivsløven burde derfor i utgangspunktet, hvis de lette blant ti-tusener som her, heller kontakte noen som trives i samme miljøer som dem selv.

Sukkers poeng er nettopp det at det er mye lettere å kvitte seg med disse disse potensielle showstopperne ved å sortere litt i de "uendelig" lange listene før man tar kontakt, enn å prøve å gjøre noe med dem en måned ut i forholdet.

Sukkerbruker

8 feb. 10 00:04

hei