8 mars: Kvinner mot kvinner

dreamstime_8872439Den internasjonale kvinnedagen gikk av stabelen for 99 gang tidligere denne måneden, og som vanlig kom alfakvinnene ut for å feire. Også jeg gratulerte norske kvinner i Facebook statusen min, men et sted underveis virker det som at kvinnekamp har blitt noe mange kvinner ikke lenger identifiserer seg med. De mest taleføre kvinnene uttrykker den gjerne i en form som befinner seg milevis fra de fleste kvinner. Disse alfakvinnene synes å ligge nærmere mennene  når det kommer til en lang rekke livsstilsvalg, men de taler på vegne av norske kvinner flest fra sine politiske og akademiske posisjoner og fra sine plattformer i media. Til mange kvinners irritasjon, må vite. Er du for eksempel enig i følgende?
Hva kvinner vil? Alfrakvinner mer eller mindre antar at: Alle kvinner ønsker å jobbe heltid (for penger, utenfor hjemmet). At alle kvinner, også mødre, burde jobbe fulltid. For det tredje, at alle kvinner ønsker, og er like egnet til å gjøre samme arbeid som menn. For det fjerde, at hvis antallet kvinner som arbeider i en organisasjon er mindre enn 50%, er det i seg selv bevis på at kvinner blir urettmessig diskriminert. For det femte at moderskapet et problem som gjør det vanskelig for kvinner å arbeide. For det sjette, at problemet med å være mor kan enkelt løses ved betalt barnepass, eventuelt subsidiert av staten. For det syvende, at det alle mødre fremfor alt ønsker seg er «rimelig barnepass» som gjør dem i stand til å jobbe. Og til slutt, at det er statens oppgave å sørge for alt dette.

9788203291845_Yssen_Simonsen_highresGammeldags Minette Marrin i The Sunday Times kaller dette for søttitallstenkning, og preger gjerne alfakvinner i høye stillinger. Derfor var det morsomt å høre Ingunn Yssen og Marie Simonsen fortelle om sin nye bok Bråk!, som de lanserte 8 mars i år. Mange av de samme premissene ble nemlig lagt til grunn, og begge er i aller høyeste grad alfakvinner. Marie Simonsen har dessuten ikke barn (uten at det nødvendigvis betyr noe). Nå er det også slik at jeg kjennner dem begge, og de vil selvsagt det beste for norske kvinner, men hvor representative er de egentlig? Hva tenker dere, jenter og kvinner på sukker om dette representantskapet? Det er nokså vanlig, tror jeg, at man generaliserer ut fra egne erfaringer om man ikke holdes på matta av forskning. Det blir man jo ikke når man bedriver politisk aktivisme? Jeg tror også at vi alle har behov for å føle at vi er representative, at vi ikke er «unormale», eller i mindretall.

Mister støtte I England er det Labour Party som synes å ha tapt mest støtte fra mødre i yrkesaktiv alder. Fra husmødre i arbeiderklassen gikk oppslutningen ned fra 52% i 1986 til 27% i 2008. Kan det være at AP kvinnen, Ingunn Yssen er i ferd med å gjøre Arbeiderpartiet en bjørnetjeneste? Anne Viken, en yngre kvinne, og journalist enda lenger ute på venstresiden tok tak i Yssen og Simonsens mediautspill 8 mars:

«Eg har no lese boka Bråk av Marie Simonsen og Ingrunn Yssen. Eg les alltid på fly, og avstanden mellom meg og bakken er då omtrent like stor som mellom Yssen og Simonsen og kvinner ellers. Yssen og Simonsen tenker og kommuniserer innover i bobleverda dei sjølv lever i. Det virker som om forfattarane er så gode på historie at dei har blitt dårlige på samtid».

anne striperDød feminisme? Jeg kan nevne at dette utdraget ble hentet fra et en kommentar hun ga navnet: Død feminisme. Så er spørsmålet: Hva vil «vanlige» norske kvinner da? Er det slik at kvinnekamp har blitt noe kvinner i mellom? Mye kan tyde på det. En kamp mellom priveligerte middelklassekvinner som har attraktive jobber som gir rom for selvrealisering og karriere, og arbeiderklassekvinner som gjerne vil ha avbrekk fra en kjedelig jobb som er dårlig betalt. Men også en kamp mellom generasjoner, hvor den eldre sekstiåttergenerasjonen er for en tyngre, overfra og ned, statsfeministisk variant, mens den yngre generasjonen vil ha en mer indvidualsiert tilnærming som gir mer rom for unike uttrykk. Problemet med denne varianten blir likevel at den mister gjennomslagskraft. Hva tenker dere kvinner her på sukker? Fortell!

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer

Sukkerbruker

28 mars 10 22:33

Jah...
-det virker jo som om kvinnene her på sukker ikke tenker, jf henstillingen over om fortelle noe om sine tankerher. Vel vel, slik ble det ikke, all den tid den kvinnelige stillheten bekrefter min teori om at de aller fleste kvinner, i alle aldre, har radaren innstilt på nærmeste fest og dømmen om å seile inn i solnedgangen, med sin østersmunn som ler av de gaaale guttene på festen. For kvinnene elsker jo som kjent å le mye.

Sukkerbruker

28 mars 10 22:59

Hmm. Får vel skrive noe her da, siden ingen andre av mine medsøstre har gjort det :)
Jeg definerer meg som feminist -dvs. jeg er for likestilling (jeg er ikke en stygg, lesbisk mannehater, som enkelte oppfatter av ordet). Jeg er en kanskje en av alfakvinnene - høyt utdannet, driver min egen business og tjener veldig bra. Men jeg har likevel lyst på familie :)
Svar på spørsmål:
1. Ikke alle har lyst til å jobbe 100 % hele tiden. Jeg kunne tenke meg å redusere noe arbeidstid mens jeg hadde hatt små barn. Det hadde jeg håpet mannen min også hadde gjort.
2. Nei, ikke alle bør jobbe fulltid.
3. Ja, kvinner kan gjøre omtrent den samme jobben som menn og vica versa. Jeg er 163 cm og 56 kg og har en til tider svært fysisk tung jobb - men den klarer jeg!
4. Nei, det trenger ikke absolutt være 50 % kvinner i alle styrer og den slags. Jeg er personlig mest opptatt med meg selv og mitt, og orker ikke engasjerer meg i alt dette, det er det ikke alle kvinner som gidder.
5. Ja, moderskapet gjør det vanskelig for kvinner å arbeide. Takk og lov for den nye loven som gjør at selvstendige næringsdrivende kvinner får nå 100 % fødselspermisjon slik som ansatte får, uten å ha tegnet forsikring 10 måneder før fødselen. Den gamle loven var med på å gjøre at det å starte sin egen business, ikke var så attraktivt.
6. Ja, det bør være barnehageplass til alle og sånn.
7. Dette bør staten sørge for. Men ikke alle trenger jo å benytte seg av den.

Men stort sett er jeg fornøyd med likestillingen i Norge, jeg! Verre er det jo virkelig for kvinner i en del andre land. TAKK TAKK TAKK til alle dere som gjorde det mulig at jeg, som ung kvinne, kan starte min egen bedrift, realisere meg selv og tjene meg rik! :)

Sukkerbruker

5 april 10 01:10

Enig med Anonym!

Og da mener jeg selvsagt anonym kvinne, da anonym mann ikke utstråler annet enn dumskap, noe jeg i min naivitet velger å tro at de fleste kvinner vil kunne se ved kun å kaste et blikk på de ganske uintelligente ordsammenstillingene han har knotet ned her i kommentaren sin. (Eneste visdom utvist her er beslutningen om å forbli anonym...!)

Vennlig hilsen
Anonym III u/ forkjærlighet for usporty utfordringer

Sukkerbruker

16 april 10 11:14

AnonymIII, som atpåtil avslører hvem hun er, har IKKE sans for humor og ironi. Kjedelige kvinnfolk er slitsomt!!

Sukkerbruker

19 april 10 22:33

ahhh.. hadde det vert opp til meg hadde det vert likt som på 50 tallet! kvinner hjemme og menn på jobb!