Språket

Hei! Jeg ser at jeg ofte registreres med mange ulemper ved match. Jeg er ikke norsk. Derfor har jeg krysset av for at jeg foretrekker tydelig kommunikasjon, at jeg foretrekker folk som snakker sakte fremfor raskt, og å være i mindre sosiale grupper. Mangler jeg sosial intelligens rett og slett fordi jeg ikke er etnisk norsk? Tolkes min preferanse for tydelige kommunikasjonspartnere dit hen at jeg er sosial utilpass? Jeg har kun sett to ikke-norske blant mine match på sukker. Jeg har lurt på om en annen ikke-norsk person bosatt i Norge ville være romslig for meg, og lurer på om nordmenn flest ikke "orker" en med annet morsmål selv om man snakker godt norsk. Har du fått noen tilbakemeldinger på dette eller erfaring med dette? Hvis dette er din erfaring, kan du anbefale en annen side som i spørsmålene ved innmeldelse tar høyde for at de som ikke har norsk som første mål?

Hei, jeg skjønner problemet ditt. Du har rett i at personlighetstester er kultursensitive, og at språkbarrierer i tillegg vil kunne ha innvirkning på resultatene. Sukker forholder seg til det norske språket, innenfor en vestlig moderne kultursfære, hvis man kan kalle det det. Jeg tror ikke at det er et kulturproblem i ditt tilfelle, men rett og slett at du kanskje har misforstått når du har svart på spørsmålene. Som i alle spørreundersøkelser eller tester, så skal man oppnå det som kalles ”kriteriumsvaliditet”. Sagt på en annen måte: er spørsmålene konstruert på en måte som gjør at de undersøker det fenomenet man har satt seg fore å undersøke. Her finnes det fallgruver, men jeg tror ikke at det er noe problem ut ifra hva jeg har sett av matchmaskineriet til Sukker. Siden dine norskkunnskaper er litt begrenset, tror jeg heller at du skal forsøke å leve deg litt inn i hva spørsmålene egentlig handler om. Møt spørsmålene på halvveien, gjerne sammen med en venn, slik at du ungår misforståelser når du skal svare.

For eksempel, et spørsmål om du foretrekker tydelig kommunikasjon, vil de aller fleste oppfatte som et spørsmål om hvorvidt du takler og setter pris på konfrontasjon, eller om du er mer hårsår av deg, og trenger å få servert tilbakemeldinger skånsomt. Rett og slett om du er tynnhudet, eller tykkhudet. Ikke om du har språkvansker, og derfor foretrekker mennesker som bruker lite fremmedord og ikke mumler, fordi norsken din ikke er så bra. Det samme gjelder et spørsmål om hvorvidt du foretrekker mennesker som prater fort eller sakte. Det er ikke språkferdighetene dine som undersøkes.

Når det kommer til hvorvidt du foretrekker store eller små sosiale grupper, vil dette handle om du er en sosial og utadvendt person, eller en blyg person som foretrekker færre, kanskje tettere bånd. Igjen, det handler ikke om hvorvidt dette gjør det vanskelige eller lettere for deg å få med deg hva som blir sagt. Det er ikke din kommunikasjonsevne som skal kartlegges, men i hvilken grad du er sosial. At du kan kommunisere tas vel for gitt i matchsystemet, selv om det ikke er en selvfølge for deg. Tenk at det er en personlighetstest når du fyller ut, ikke en test i verbale evner. Hvis du har det i bakhodet når du fyller ut spørsmålene, tror jeg at du vil gjøre det lettere for deg selv. Svaret er altså nei. Du mangler ikke sosial intelligens bare fordi du ikke snakker godt norsk. Men hvis du svarer på spørsmålene som om det var en språktest, kan nok fort svarene gi inntrykk av det.

Når det kommer til hvordan folk sortere i forhold til språkevne, så vil selvsagt en person som deler språket med den andre, ha en fordel over en person som ikke gjør det. Jeg vil si at det nok finnes et unntak der hvor kandidatene har en viss utdannelse. I mitt tilfelle er det eneste som har betydning om personen har tenkt i bli i landet, eller har tenkt å flytte på sikt. Ellers vil det være greit om den andre prater engelsk, eller til og med tysk, selv om jeg ikke er så god på det. Det kan nok likevel være en fordel å ha teksten i profilen skrevet i norsk, og gjerne etter en korrekturlesning av en norsk venn. Dårlig språk gir assossiasjoner til lav IQ eller lav utdannelse, som er en turnoff for de fleste. Dessuten gjør det det litt lettere for folk å lese gjennom teksten din, som er i konkurranse med andres profiltekster. Leter du etter noen i Norge, er nok Sukker det beste valget vil jeg tro.

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer