Erotisk kapital

Denne måneden ble jeg invitert opp til NTNU i forbindelse lanseringen av Catherine Hakims nye bok, Honey Money: The Power of Erotic Capital. Hakim ankom den norske offentligheten etter først å ha skrevet en artikkel som fikk navnet Erotisk kapital. I denne forsøker hun å inkorporere det hun mener er en kapitalform som mangler i terminologien til den franske sosiologen, Pierre Bourdieu, kanskje mest kjent for å lansere begrepene, ”kulturell kapital”, ”symbolsk kapital” og ”sosial kapital”. Hakim mener at erotisk kapital  har blitt oversett av sosiologer, som gjør det vanskelig å forstå og analysere ulike maktforhold. Ikke minst, maktforhold mellom kvinner og menn.

Hakim mener at erotisk kapital ikke bare er en ujevnt fordelt ressurs på kjønnsmarkedet, men også noe som påvirker individets muligheter på en rekke andre områder. Dette inkluderer både i arbeidslivet, politikken og ulike sosiale arenaer. Etter hvert som seksualiseringen av samfunnet tiltar, blir også denne kapitalformen viktigere, relativt til de andre kapitalformene. Det som gjerne har fått radikalfeminister til å steile, er at Hakim tilgodeser kvinner mer erotisk kapital enn menn, og at hun mener at dette er noe kvinner både vet, og bør bruke til deres fordel. På sin side så mener Hakim at hennes kritikere gjør kvinner en bjørnetjeneste ved ikke å anerkjenne denne kapitalformen, for er det nettopp noe som kjennetegner patriarkalske kulturer, så er det nettopp utviklingen av moralske kodekser som skal hindre kvinner i å utnytte makten naturen har gitt dem.

For de spesielt interesserte, nevner jeg at ved første øyekast, så ser det ut som at Hakim har en del til felles med realist-feministen, Camille Paglia. Også hun er en sterk kvinneskikkelse som blir møtt med en viss skepsis fra venstre hold. I likhet med Hakim så mener hun at kilden til kvinners frigjøring ligger i kjønnsforskjellene, ikke i likhetene, eller likhetsidealet til norsk mainstreamfeminisme.

Erotisk kapital består - i følge Hakim - av seks elementer.

Skjønnhet er et sentralt, selv om det finnes kulturelle variasjoner både i hvordan skjønnhet forstås og uttrykkes.

Seksuell attraktivitet er et annet element. Det er ikke det samme som klassisk skjønnhet, som gjerne er fokusert mot et vakkert ansikt. Seksuell attraktivitet er  knyttet til resten av kroppen, selv om det også kan handle om personlighet og stil.

Et tredje element er sjarm, eleganse og sosiale ferdigheter, evnen til å få folk til å like deg, slappe av og bli i godt humør.

Et fjerde element er vitalitet, en blanding av god fysikk, og energi. Personer som har evnen til å bli midtpunktet blir ofte vurdert som attraktive.

Et femte element handler om hvor presentabel man er. Hvordan man kler seg, sminker seg, utsmykning, frisyre og andre markører som mennesker bruker for å signalisere status og stil.

Det siste elementet er selve seksualiteten. Hvor god man er i senga, eller hvor fantasifull, utholdende og leken man er.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakim påstår at det finnes en rekke situasjoner hvor det private og offentlige smelter sammen, og hvor erotisk kapital gjør seg spesielt gjeldene, fordi det øker situasjonens verdi. Dette gjelder for eksempel i arbeid med politikk, i media eller underholdningsbransjen. Vi vet at erotisk kapital spiller en nokså stor rolle i slike situasjoner, selv om vi ikke alltid anerkjenner det.

Hakim mener også at erotisk kapital har et klasseperspektiv. Denne kapitalformen har en tendens til å alliere seg med økonomisk kapital, på den måten at rike mennesker gjerne bytter penger mot skjønnhet, vice versa, for slik å hjelpe egne barn til å maksimere flere kapitalformer. Sagt på en annen måte: Når en mann, eller en del av slektstreet plutselig får en stor tilførsel av økonomisk kapital, er det bare et spørsmål om tid før denne grenen også øker sin erotiske kapital.

Siden menn er mer interessert i sex - også i samfunn som har fjernet de moralske sperrene som hindrer kvinner i å leve ut sin seksualitet - vil et vanlig prinsipp om tilbud og etterspørsel gjøre at kvinner både har mer erotisk kapital og kan kreve andre kapitalformer i bytte for sin erotiske kapital. Menn er faktisk 2 til 10 ganger mer interessert i sex enn kvinner, og onanerer også tre ganger så mye som kvinner. Det er vel få ting som skremmer menn mer enn at kvinner skal begynne å sette en pris på sin egen seksualitet i det daglige. Kanskje kan det være en kilde til frihet for kvinner i samfunn som ikke kan kontrollere kvinners seksualitet direkte. En ting er hvert fall sikkert. Mye, om ikke all kvinneundertrykking kan føres tilbake til menns ønske om å kontrollere kvinners seksualitet. Det kan også se ut som at dene "frigjøringsprosessen" har kommet lenger andre steder enn i Norge.

Her kan du se en datingside som tar konsekvensen av kvinners erotiske kapital. Menn tilbyr kvinner penger for å ta dem med ut på date: http://www.whatsyourprice.com/

Her kan du lese artikkelen til Catherine Hakim i sin helhet, gratis: http://www.mas.org.uk/uploads/articles/Erotic%20Capital%20by%20Catherine%20Hakim.pdf

Gratulerer med ny arbeidsuke folkens. It´s a brave new world.

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer

Sukkerbruker

27 april 12 19:27

Hvorfor drøfter jeg nå dette spørsmålet - hva er det jeg ønsker å oppnå med denne undersøkelsen?

Ønsker jeg å for eksempel leve opp til et eller annet predefinert vitenskapelig ideal, eller ønsker jeg å utforske ressurser for en bedre hverdag både for meg selv og andre? Personlig jobber jeg utfra mer det siste perspektivet.

Kapital i forhold til hva? Hvilke interesser har de berørte parter?

"Seksuell kapital" kan være å anse som "kvinnelig attraktivitet" på kjønnsmarkedet, sterkt etterspurt blandt menn (fordi de er så fantastisk deilige).

På dette markedet av lengsler og goder er det jevnt over like mange kvinner som menn. I alle utvekslinger av goder må det nødvendigvis 1 mann og 1 kvinne til per handling, og da er sexhandlingene inkludert.

Er kvinner mindre interessert i sex enn menn? Er de mer interessert i kjærlighet? Er det en generell tendens til at kjærester ikke vil ha sex også, eller går disse typisk sammen?

Så hovedinntrykket er altså: Kvinner er like interessert i sex, fordi de er mer interessert i kjærlighet (de mistrives i større grad enn mannen med å være alene uten noen tett ved sin side i hverdagen), og fordi kjærlighet i praksis innebærer sex.

Mange menn i forhold opplever at kvinnen har vel så stort sexbehov der som ham selv, så her handler det om mer enn de fysiske lystene.

Ergo er det mer presist å si: kvinner er mindre interessert enn menn i BARE sex UTEN kjærlighet, men de er minst like interessert i "Kjærlighet & Sex" pakka der alle goder er inkludert.

Er menn mindre interessert i kjærlighet enn kvinner? Eller er de mindre interessert i forpliktelse og monogami?

Jeg stemmer for det siste.

Menn trenger kjærlighet like mye som kvinner, og er av mange grunner interessert i "Kjærlighets & Sex"-pakka, men de har et problem med bindingstider og begrensninger ovenfor andre hunndyr.

Greit, vi har et problem, men kanskje det ikke er uløselig. Hvor møtes dermed begge parters interesseområder?

Kjærlighet & Sex - pakka

Det relevante spørsmålet virker da å være: Hvordan tilrettelegge for en kjærlighets&sex - pakke som i mest mulig grad samsvarer med både menn og kvinners interesser?

Sukkerbruker

27 april 12 19:32

Det bør for enkelthetsskyld nevnes: Konklusjonen over - at dette per nå virker som det mest relevante spørsmålet og stille - er at en ordning som innebærer både kjærlighet og sex er en ordning som i utganspunktet virker ganske lovende utfra begge parters interesser

Både kvinner og menn er meget interessert i både kjærlighet og sex, om enn på ulike måter, og er disponert for å nyte dette intenst i situasjoner da de to aktivitetene harmonerer særlig bra.