Kvinnelige rivaler og strategier

I likhet med meg – hvis du er en mann – har du lagt merke til at jenter kan være slemme med hverandre. De kan prate svært nedsettende om andre jenter, spre stygge rykter, kritisere utseende og eksludere. Vi kaller gjerne dette for indirekte, eller passiv aggresjon. Vi vet også at menn oftere benytter seg av direkte, eller aktiv agressjon. Forskere mener derimot at jenter har utviklet en spesielt god evne til å benytte seg av passiv-aggressive strategier når de konkurrere med hveradre. Og hva konkurrerer de om?

Tracy Vaillancourt, professor ved University of Ottawa School of Psychology, som gjennomførte studien, skriver at en måte kvinnelig indirekte aggresjon fungerer veldig godt på, er å redusere rivalers muligheter på kjønnsmarkedet.

Vi kjenner dette også som hore/madonna komplekset. Hvis en kvinne ikke oppfører seg veldig dydig, blir hun automatisk en hore. Det fines ingen mellomting, og dydige kvinner tar ikke typen fra deg. Vanligvis får vi høre at hore/madonna komplekset er en mannlig hersketekikk, som del av en patriarkalsk kontroll over kvinners seksualitet. Men horestempler ikke kvinner oftere hvernadre i vår del av verden, og da kanskje nettopp for å nøytralisere hverandres erotiske kapital på et svært liberalisert kjønnsmarked? Slik reduserer også kvinner mannens mottakelighet for rivalens erotiske kapital. Hun er ”billig”. Du vil vel ikke ha en billig dame?

Evolusjonistisk sett, nører hun opp under hans primale frykt for at han aldri vil kunne være sikker på at et eventuelt barn vil være hans, om han investerer i henne. Konkuransen stopper heller ikke når hun har kapret typen. Å få barn er en større investering for henne enn det er for ham. Både fysiologisk og emosjonelt, vil flere hevde. Kostnadene ved å bli desertert av en attraktiv make kan derfor også være større, og også kostnadene ved aktiv aggresjon fra konkurrerende kvinner, sammenlignet med menn. Direkte fysisk konfrontasjon blir forsøkt unngått nesten for enhver pris. Man skjuler heller aggresjonen sin, og bruker sladder og sosial utestengelse for å undertrykke kvinnelige rivalers seksualitet. Denne atferden er også mest fremtredende hos unge kvinner som er på høyden, reproduktivt sett.

Vaillancourt har også studert kvinners indirekte aggresjon tidligere. I et eksperiement ble kvinner i samtale med menn avbrutt av to ulike typer: ”sexy” kvinner, og konservative kvinner. Situasjonen ble filmet, og alle kvinnene som ble avbrutt, med unntak av to, benyttet seg av indirekte aggresjon mot de ”sexy rivalene”. Ikke mot de konservative kvinnene.

Vaiillancourt påpeker at denne formen for aggresjon ikke alltid trenger å være bevisst, men i de aller fleste tilfeller uttrykker den seg på subtile måter som reduserer sannsynligheten for et motangrep. Som sagt så konkurrerer også menn med hverandre, men enkelte evolusjonsteoretikere vil hevde at det finnes en liten forskjell. Historisk sett så har menn i større grad vært avhengig av samarbeid med ikke-relaterte menn for å lykkes. Enten det gjelder jaktlag eller i kamp med andre grupper av menn. Slik sett investerer menn i herandre på andre måter enn kvinner. Ulikt menn så er ikke deres individuelle suksess like avhenig av samarbeid med ”fremmede”. De investerer mer i barna og mannen sin, og slektinger som hjelper til med å oppfostre barnet.

Man mener å ha identifisert 5 strategier som kvinner bruker mot hverandre, og som man har observert helt ned i tidlig barndom.

1. Konkurranse om oppmerksomhet

2. Skjule konkurransen

3. Kun konkurrere åpenlyst om menn med høy status.

4. Jantelov, alle skal være ”like”

5. Sosial utestengelse.

(Jeg regner med at dette ikke er ment å være strategier som bare kvinner benytter seg av)

Man hevder også at vennegjenger gjerne trekker fordeler av å mobbe og straffe uteforstående jenter. Det er en trygg strategi når man vil redusere antall rivaler, totalt sett. Man er nødt til å være real mot dem som er i vennegjengen, men de andre jentene viser man ingen nåde.

Link til Vaillancourt -studien: http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/368/1631/20130080.full

 

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer

Sukkerbruker

31 des. 13 00:04

Hei,
veldig interessant, hilsen kvinne som er "trofe" og lei av det, men som også profiterer på det statusmessig.
Interessant