Kvinnene i hans liv

I sommer så oppstod en snål debatt om såkalt «pappafeminisme». Den ble ført i både svenske og norske aviser, og startet i kjølvannet av skriveriene til politikeren Gustav Fridolin og musikeren Navid Modiri. De hadde begge fått døtre. Modiri skrev et åpent brev til sin snart fem år gamle datter, etter at hun hadde uttrykt engstelse for sin egen rumpes utseende. Nå forsto han hva feministene snakket om.

En lignende feministisk oppvåking skal Jay Z ha hatt da han fikk sin datter: “Before I got in the game, made a change, and got rich/ I didn’t think hard about using the word B----,” it opened. “I rapped, I flipped it, I sold it, I lived it / now with my daughter in this world/ I curse those that give it.” Angivelig sirkulerte diktet hans på internet, selv om man ikke fikk bekreftet at det virkelig var han som hadde skrevet det. Likevel.

Nyere forskning har vist at at slike nye relasjoner som oppstår får dyp innvirking på en manns holdninger og atferd overfor kvinner generelt. For eksempel har det vist seg at menn med døtre er mindre knyttet til tradisjonelle kjønnsroller, og er mindre enige i påstander som: «en kvinnes plass er i hjemmet». De er også mer enige i påstander som at «menn bør delta i husarbeidet». Har en mann derimot vokst opp med en søster er effekten den motsatte. Da vil han med større sannsynlighet støtte tradisjonelle kjønnsroller, stemme konservativt, og være mindre villg til å gjøre husarbeid.

Også menn som bytter bort en typisk mannejobb til fordel for en mer kvinnetypisk jobb blir mindre kjønnskonservative. For eksempel, tidligere anleggsarbiedere som begynner i omsorgsyrker. At menn som allerede befinner seg i slike «myke» yrker også er det, er kanskje innlysende, men når menn som bytter arbeidsplass også endrer seg, antyder dette en årsaksretning. Et litt overraskende funn var at menn som tjener mindre enn sine koner, uavhengig av type arbeid, faktisk gjorde mindre husarbeid enn menn som tjener mer en sine koner.

Hvis vi fokuserer litt på arbeidsplassen, viser det seg at toppsjefer som får en sønn først, betaler sine ansatte mindre, og seg selv mer, sammenlignet med toppsjefer som en datter først. Disse toppsjefene betaler sine ansatte mer, og gir kvinnelig ansatte de største lønnsøkningene.

Menn som har hjemmeværende koner, er forutsigelig nok positive til tradisjonelle kjønnsroller. Ofte har de ikke sansen for kvinner på arbeidsplassen, og de ser på kvinnedominerte arbeidsplasser som ineffektive. De søker ikke på stillinger i firmaer som ledes av kvinnelige toppsjefer, og de er også uvillige til å forfremme kvalifiserte kvinner.

Oppsummert: Hvis du er en dame på date med en fyr, så kan du finne ut en del om holdingene og atferden hans ut ifra relasjonene han har til eventuelle søsken, barn og kollegaer. Hva du foretrekker er selvsagt opp til deg. Skal du derimot søke jobb, finn ut om toppsjefen har mange døtre, forhåpentligvis ingen søstre, en kone med egen karriere, og kvinnelige kollegaer, og høy lønn. Det er nemlig det beste.

For videre lesing:

Dahl et al., “Fatherhood and Managerial Style: How a Male CEO’s Children Affect the Wages of His Employees” (Administrative Science Quarterly, Dec. 2012)

Shafer and Malhotra, “The Effect of a Child’s Sex on Support for Traditional Gender Roles” (Social Forces, Sept. 2011)

Healy and Malhotra, “Childhood Socialization and Political Attitudes: Evidence From a Natural Experiment” (The Journal of Politics, Oct. 2013)

Desai et al., “The Organizational Implications of a Traditional Marriage: Can a Domestic Traditionalist by Night Be an Organizational Egalitarian by Day?” (Kenan-Flagler Research Paper, March 2012)

McClintock, “Gender-Atypical Occupations and Time Spent on Housework: Doing Gender or Doing Chores?” (presented at the annual meeting of the American Sociological Association,
Aug. 2013)

Bertrand et al., “Gender Identity and Relative Income Within Households” (NBER Working Paper, May 2013)

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer