Bygg stammen din

Hvordan skal jeg starte å gå frem for å få skikkelig drag på jenter/kvinner? Aldri vært i noe forhold før, og aldri hatt noen jentevenner og aldri hatt så mye med jenter å gjøre. Ø.E.S

Hei Ø.E.S. Det var en skikkelig kort mail du sendte meg. Vanligvis ville den nok blitt nedprioritert fordi den blir nesten helt umulig å svare på. Men OK, la meg ta meg noen friheter så ser vi hva vi får ut av det.

Hadde jeg funnet svaret på det du spør om, hadde jeg også vært en rik mann i dag. Det er jeg ikke. Dessuten, måten du formulerer spørsmålet ditt, premisset som ligger bak, er litt juks. Når man fokuserer på ytre atferd, hvordan man skal «gå frem», så bærer dette i seg et premiss om at det finnes en kjede av handlinger som nødvendigvis leder til en ønsket konsekvens. Løsningen på problemet. Kanskje er dette også et gutteperspektiv. Pardannelse som fysikk. Det er også optimistisk, for man kan jo i teorien gjøre hva som helst. Verre er det å «være» hva som helst.

Det finnes nok av folk som lover løsninger med med mer eller mindre unike handlingskjeder. De tjener også penger på det. Det er forståelig at folk vil ha løsninger, og handlingsrom. Vi tror på dem som sier at problemet kan håndteres. Og la det være sagt at jeg kjøper langt på vei ideen om at endring skjer utenfra, gjennom «å gjøre».

For å være fair skal det også sies at dem som lover resultater har beveget seg mer og mer bort fra ytre atferd, og mer i retning av personlig utvikling. Ikke bare hva du sier, men hvordan du sier og gjør det, og så, hvordan du føler deg mens du sier og gjør det. Motivasjonen din. Identiteten din. Det er ikke overfladisk i det hele tatt. Men det er likevel så fryktelig objektiverende. For hva slags selvbilde er man nødt til å ta inn over seg, når man er nødt til å vrake hvem man er for å lykkes? Å være noe annet for noen andre, kan aldri føles helt godt.

Kanskje denne utviklingen også ble drevet av en lengsel etter å være i forhold, etter at «sjekkeartistene» debuterte seksuelt. Tross alt så blir man jo nødt til å vise hvem man virkelig er, etter hvert som dagene og ukene går. Hvem du er blir det avgjørende, og du må være elskverdig. Jo, man skal kle seg riktig, man skal skrive riktig, tjene riktig, man skal prate riktig, trene riktig. Men man skal også være selvsikker, være snill, være morsom, være omtenksom, være vittig. Hvordan blir man det?

Det er lenge siden vi fant ut at det er de færreste menn som kan ta kontroll over sin egen situasjon på kjønnsmarkedet. Vi står og bruser med fjærene mens damene går rundt oss, ser på oss, hvisker og tisker til hverandre, vurderer og graderer. Selv om mange av dem også er ensomme og frustrerte, selvsagt.

Det er derimot nokså nylig at jeg skjønte at det som gjør en mann attraktiv for kvinner, langt på vei bestemmes av hvordan han møter andre menn. Joda, vi vet at en manns relative posisjon i et hierarki av menn betyr mye, både i forhold til sosial og økonomisk status – og da attraktivitet for kvinner. Men dette «alfa» konkurranse perspektivet ødelegger er så kjedelig og oppbrukt, og strengt tatt ødelegger det også litt for den større innsikten. Nemlig at ja, kvinner foretrekker menn med en høy, relativ posisjon i en gruppe av menn, men det som kanskje er like viktig for henne, er hva slags stamme av menn hun blir en del av, hvis hun velger ett av medlemmene i denne stammen.

Det handler heller ikke bare om statusen til stammen. For mange menn har ingen stamme i det hele tatt. Jeg tror at hvis en mann klarer å knytte sterke bånd til andre menn, eller enda bedre, selvsagt, klarer å være sentrum for en liten stamme av menn som er glad i hverandre og støtter hverandre, uansett, vil dette ha utrolig mye å si for hvor attraktiv han oppfattes av kvinner. Mennene i stammen trenger ikke være supermenn. For når mennene i denne gode stammen alltid stiller opp for hverandre, gir det ikke bare trygghet og en varm følelse å komme på innsiden av den. Medlemmene blir også sterkere enn de ensomme ulvene. Jeg tror at kvinner både ser og reagerer postivt på denne styrken. 

En manns evne til å knytte varige og gode vennskapsbånd forteller også mye om ham. Han er lojal, ærlig, hensynsfull, snill, respektert. Summen av å lykkes som en god venn, er at man også blir sterk. Stammen beskytter. Og når jeg ser rundt meg på flotte og populære menn, så har de alle klart å bygge en liten stamme rundt seg av menn som er glad i dem, og alle mennene i stammen deres er fornøyde.

Hva er det jeg prøver å si, Ø.E.S. Vel, i kort så tror jeg at løsningen i mange tilfeller handler om å se bort fra kvinner og jenter fullstendig. Du blir observert dem uansett. Men de kommer først når du har skutt bjørnen.

Jeg håper denne utflytende og lettere assosierende teksten kan ha gitt deg en litt ny innfallsvinkel å ta utfordringen fra. Jeg kunne godt ha skrevet ting som jeg og andre har skrevet før: trene, karriere, selvsikker, et cetera. Denne gangen prøvde jeg noe nytt. Som sagt, det finnes flere veier til samme målet. Hva med å glemme damer en stund? Prøv å være den beste kompisen i verden. Bygg stammen din.

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer