Små ting i et forhold

På syttitallet steg antallet skilsmisser dramatisk. «Hippie tiden» var også en tilbakekomst av et romantisk verdensbilde, og store kulturelle omveltninger. I deler av vesten var «likestillingen» en del av dette, og det endret sannsynligvis også forventingene kvinner hadde til samliv og ekteskap. Ikke overraskende var dette også en tid hvor man begynte å forske på samliv og ekteskap. Man visste jo ikke da hva som var årsaken. Hva som foregikk på innsiden av alle skilsmissene, som naturlig nok ga grunn til bekymring. Slik startet et helt forskningsfelt.

Psykologen John Gottman er en legende, og var en av dem som startet forskningen på lykkelig og ulykkelig ekteskap den gang. Slik man ofte gjorde på denne tiden, dro han mennesker inn på sosialpsykologiske laboratorier, og festet diverse måleapparater på dem. Og han har forsket på oss siden. På åttitallet opprettet han «The Love Lab» ved University of Washington, og studerte nygifte par. Han lærte også skille parene som kom til å holde ut sammen, og dem som kom til å gå i oppløsning.

Det det er mye spennende ved Gottmans forskning. Kanskje mest hvordan han analyserer de små, avslørende tingene i samlivet. Det var ikke vanskelig å skille stabile og trygge par. De ustabile var anspente innvending, og ventet på å bli angrepet av den andre parten. De stabile var avslappet og trygge på hverandre. Men Gottman ville finne vite hva det var som dannet grunnlaget en slik «Culture of Love» - som han kalte det - i et forhold.

I en studie på nittitallet hvor han observerte 130 par, gjorde han et viktig funn. Det viste seg at i løpet av en dag så sender vi en rekke «invitasjoner» til å komme nærmere partneren vår (connect). Det kan være tilsynelatende trivielle ting, for eksempel i hans tilfelle, hvis han er interessert i biler, så kan han bemerke en bil som kjører forbi. Det er ikke så trivielt som det høres ut, for han inviterer partneren til å gi ham en respons – et tegn på støtte eller oppmuntring – som bringer dem nærmere sammen, et lite øyeblikk, over denne bilen han interesserte seg i.

Hun har to valg. Hun kan enten «vende seg mot ham» og gå ham i møte, eller «vende seg fra ham». «turning towards, turning against him», som Gottman kalte det. Responsen på en slik invitasjon til nærhet avsløre mye om forholdet. For ham så var denne bilen viktig nok til å bemerke. Spørsmålet blir om hun anerkjenner og respekterer det. I parforhold hvor man vender seg mot hverandre (connecting), viser man støtte og interesse overfor hverandre. I parforhold hvor man vender seg bort, ignorer man den andre parten, eller gir bare minimal respons, mens man fortsetter det man holder på med. Noen opptrer sågar fiendtlig, og kommer med kritiske kommentarer.

Gottmans forskning har ikke bare vist hvordan disse små invitasjonene og responsen på dem, får enorm innvirkning på forholdene vi er i. Resultatene kan også kvantifiseres. Det viste seg at par som hadde brutt innen seks år bare vendte seg imot hverandres invitasjoner 33% av gangene. Par som var sammen etter seks år vendte seg mot hverandre 87% eller ni av ti ganger de ble invitert til nærhet, og møtte slik partnerens emosjonelle behov.

Goffman kunne til slutt med 97% sikkerhet predikere om et gitt parforhold ville ryke eller ikke, etter en gitt periode, etter å ha observert dem. I følge ham handlet mye om hva salgs innstilling parene tok med seg inn i et forhold. Noen er innstilt på godhet og generøsitet, mens andre liker å kritisere og finne problemer og feil. I et intervju forteller Gottman at de som er godt egnet for parforhold har en tendens til å skanne miljøet og finne ting de kan verdsette, rose og belønne. De bygger en kultur rundt seg preget av gjensidig respekt. De som ikke lykkes i sine parforhold skanner også sine omgivelser, men ikke for å belønne, takke og sette pris på, men for å finne feil og mangler de kan kritisere.

Det kan være vanskelig for personer som ikke lykkes i forhold å skjønne hvorfor de ikke får det til, eller hvorfor det ikke er lykkelige. Men å holde litt oppsyn med Gottmans «invitasjoner» virker mulig. Hvordan responderer du på partneren?. Får du ham eller henne til å føle seg lite verdsatt? Vender du deg mot eller fra? Er det i såfall fordi du ikke liker ham eller henne, eller er det bare slik du oppfører deg? I tilfelle det siste bør man være klar over hvor ødeleggende dette kan være for et forhold. Diametralt kan man legge merke til hvordan partneren din reagerer. Vender han eller hun seg mot deg, eller fra deg når du inviterer? Det kan forklare hvorfor man er ulykkelig, og være noe man bør ta opp så snart som mulig, om man ikke bare velger å bryte da, og gå videre i livet. Djevelen ligger som sagt i detaljene. Ha en fin uke!

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer