Agurknytt om kjærlighet

Det er mye rart som skrives om pardannelse og kjønnsmarkedet. Sist ute med «ny forskning» var Aftenpostens (09.10) gjengivelse av en sak i The Washington Post. Billig og greit «content» å få ut på nettsiden. Denne gangen handlet det om kredittverdighet og sannsynlighet for langvarige forhold. I kort, jo mer kredittverdig, og jo likere kredittverdig, jo større sannsynlighet for langvarig suksess i kjærligheten. Sukk.

«Nye» oppdagelser på dette feltet er ofte bare samvarierende fenomener man antyder er årsaker. Var det uforståelig? For å si det enklere: Hva er det folk som har høy kredittverdighet og som er i lange forhold har til felles? Finnes det mer grunnleggende egenskaper og ferdigheter som kan forklare både hvorfor de ikke misligholder lånene sine, og blir svikta av partneren, eller har problemer med å holde ut med en partner? Kan det være en «bakenforliggende» egenskap som har mer forklaringskraft enn kredittverdigheten? Jo, selvsagt. At de er ærlige, stabile, pliktoppfyllende, ikke for risikovillige, et cetera. Listen er lang.

Alle som bare har litt kjennskap av statistikk, vet at å antyde årsak ut av ikke mer enn samvariasjon ikke er bra. Men av en eller annen grunn har det blitt vanlig innenfor den lettere kjærlighetsjournalistikken. Journalistisk lek, kan man vel si det er. Noe leserne de kan koble av med, mellom den tunge, seriøse og viktige informasjonen. Midtøsten og alt det der. Og kanskje blir det slik når interessen for nytt stoff er stor, mens lite nytt skjer. Da lager man nyheter ut av ingenting. Så skriver man selvsagt generelt, så ingen blir fornærmet eller støtt. Vi bare kaster bort litt tid kanskje. Eller distraheres fra det vesentlige.

For min underholdnings skyld, la oss strekke strikken og anvende samme slappe tilnærming på noe mer eksplosivt. Det viser seg nemlig at det finnes en samvariasjon mellom kvinners seksuelle legning og fysiske prestasjoner. Trodde du det var tilfeldig at så mange håndballspillere er lesbiske? Neida. Skal du få bra resultater på håndballbanen, viser ny forskning at du skal lete etter kvinnelige idrettsutøvere som er villige til å ha sex med hverandre. Hva med evne til lukeparkering. Finnes det «ny forskning» her mon tro? Jeg er nokså sikker på en veldig tydelig kobling mellom både øye-hånd-koordinasjon (ballspill), evne til lukeparkering (spatial orientering) og tilbøyelighet til lesbisk sex.

Folk er også kvikke med å komme ut med bakenforliggende forklaringer når politikk er i spill. Noen ganger er det reelle bakenforliggende forklaringer som presenteres, andre ganger bytter man ut en samvariasjon men en annen for å slå politisk mynt. Når man vil flytte forklaringen, og årsaken/skylden. Få forskningsfelt er mer politiserte enn krysningsfeltet mellom innvandring og kriminalitet. Innvandrere er nemlig overrepresenterte i kriminalitetsstatistikken. Her er Aftenposten nok mer forsiktig med å antyde samvariasjon som årsak. De skriver ikke at «hvis man vil ha en partner som ikke bryter loven, skal man lete etter en etnisk norsk person». Av forståelige grunner, må man legge til. Tilbøyeligheten til å finne bakenforliggende forklaringer er høy, og godt er det.

Kanskje "journalistikk" som omhandler kjønnsmarkedet er dømt til enten å være tåpelig (eller gjennompolitisert de gangene resultatene kan ha konsekvenser for likestillingen). Det er tross alt få ting så bekymrer oss så mye, og som vi samtidig kan gjøre så lite med, politisk. Alle har en innsats i kjønnsmarkedet.

Når det kommer til kjærlighet og kredittverdighet er tallene tale klare, skriver Washington Post og Aftenposten. Det tror jeg på. Og det kunne jo kanskje vært interessant å sjekke kredittverdighet, all den tid det samvarierer med grad av egnethet for langvarige forhold. Men så er det jo slik at kredittverdighet ikke er mer tilgjengelig informasjon enn legeerklæringer. At like mennesker har enklere for å holde sammen er jo gammelt nytt, så å påpeke at lik kredittverdighet er en god ting, blir også meningsløst. Eller at ulik kredittverdighet øker sannsynligheten for separasjon.

Men så, helt til slutt, når nødvendig antall linjer og avsnitt er skrevet ned, og man har nok «content», kommer den lille spesifiseringen som liksom unnskylder tullballet. Jo, det kan hende at kredittverdighet kan avspeilet noen dypereliggende kvaliteter og ferdigheter i et forhold. Det kan hende? I starten lovet dere at dette var en ny metode for å finne en hengiven partner. På hvilken måte da? Hva blir det neste? Ny forskning viser at folk som ikke misbruker narkotika har en større sannsynlighet for å ta hensyn til partneren sin? LOL

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer