For lettvint?

Online dating har mange fordeler. Man kommer i kontakt med mange potensielle partnere på relativt kort tid. Her på sukker får man dessuten hjelp til å sortere dem. Men oppi all denne lettvintheten - om vi kan kalle det det - finnes utfordringer. Profilen vår skal helst representere oss på en skikkelig måte, og man skal gi andres profiler nok tid. Mye informasjon skal bearbeides, og vi har lett for å være late når det ser ut til å være overflod.

Sosiolog Elisabeth Bruch, ved University of Michigan påstår at i den grad vi bestemmer oss for å ta kontakt på nett, kan det virke som at beslutningsprosessen går gjennom ulike stadier. På hvert nivå hevder hun at det finnes typiske «deal makers» og «deal breakers». Egenskaper eller kjennetegn ved profilen som gjør at vi enten går videre i et forsøk på å bli kjent, eller bare avbryter og går videre til neste profil. Gir vi andres profiler nok tid slik at vi kan danne oss et helhetsinntrykk, eller ser vi etter feil som får oss til å spore av umiddelbart, uten å gå nærmere inn på profilen?

Elisabeth Bruch var interessert i å studere hvordan vi sorterer profiler helt i begynneslen. Det viste seg at det da ofte handlet om «deal breakers», eller negativ sortering. Vi ser etter feil.

En «deal breaker» som er temmelig åpenbar, er om profilen ikke har profilbilde. For både kvinner og menn var det 20 ganger mer sannsynlig at de ikke engang leste teksten i en profil uten bilde. Om profilen røper at du røyker, skal du vite at røyking også er en heftig «deal breaker». 90% av de som besøker profilen din faller ifra.

Den største «deal breakeren» var alder, spesielt for kvinner. Alt ellers likt var det 400 ganger mindre sannsynlighet for at en kvinne ville gå videre med en profil der mannen var betydelig eldre enn henne. Dette endrer seg etter hvert som kvinner ble eldre. For eksempel, en 20 år gammel kvinne hadde 10 ganger større sannsynlighet for å ignorere en 10 år eldre mannlig profil. Derimot hadde en kvinne som var 45 år gammel ingen problemer med å gå videre med en profil hvor mannen var 55 år gammel. Elisabeth Bruch tror at årsaken til dette var at menn i førtiårene ofte foretrakk kvinner som var yngre enn dem selv.

Så fantes det forutsigelige «deal makers» for kvinner. Hvis en mannlig profil oppgir en høyde 17 centimeter over henne, er det ti ganger mer sannsynlig at hun går videre med profilen. Elisabeth Bruch fant et lignede mønster i revers hos menn. Damene skal helst være litt kortere. Hun antar mennene da diskvalifiserer seg selv, da de antar at de helst skal være litt høyere enn damene.

Det fantes også andre kjønnsforskjeller. Kroppsvekt var en svært viktig «deal breaker» for menn. Sannsynligheten for at de går videre med en profil hvor de ser at dama er tung, minsker dramatisk. For kvinner er denne effekten langt mindre. Noen kvinner foretrakk til og med mannlige profiler med litt tyngde.

Etter å ha studert hvordan vi vurderer online dating profiler, konkluderer Elisabeth Bruch med at vi er svært kritiske i starten når vi skal gå i gang med jobben å «grovsortere». For den som vil gjennom nåløyet handler det om å minimere antallet «deal breakers». Den positive sorteringen inntreffer først senere i beslutningsprosessen.

Følelsen av at man noen ganger kan bli vraket på nett før man har fått presentert seg skikkelig, kan nok forårsakes av nettopp dette. Fordelen ved online dating er at man får rask tilgang til mange kandidater. Man er nødt til, eller bare velger å sorterer nokså hardt og brutalt som følge av dette. Prisen man betaler er at man utsettes for dette selv, naturligvis. Å tro at man kan ha typiske «deal breakers» hengende ved profilen sin, å så heller kompensere ved hjelp av vittig tekst eller prat, når den først kommer i gang, går ikke. Man skal ikke slurve, og man skal ikke være lat. Online datingens lettvinthet slår begge veier.

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer