Menn på ville veier

For noen uker siden kom jeg over noe interessant på på YouTube. Jeg ser ikke så mye på fjernsyn lenger, men har koblet til internett og streamer derfra. Noen ganger skrur jeg av fjernsynet, men glemmer å stoppe YouTube-streamingen som fortsetter i bakgrunnen. En strøm av videoer, valgt bakgrunn av den forrige som ble avspilt. Etter en hel natt så hadde algoritmene til YouTube tatt meg til et fenomen som kalles «MGTOW», eller «Men going their own way».

Dette var første gang jeg kom i kontakt med fenomenet, og jeg trodde først det var ment som humor. På YouTube videoen satt en mann i midten av tyveårene og rådet andre menn til å unngå forhold med kvinner. Det hadde ingenting for seg. Man ville bli ulykkelig. Men så skjønte jeg at det lå et alvor der. Hva i all verden var dette?

Ved første øyekast kan det virke som en slags manns aktivisme, liknende kvinnebevegelsen. Men ulik den manns bevegelsen som oppsto på begynnelsen av nittitallet, så virker MGTOW å være resignert og pessimistisk. I stedet for å kjempe for noe, melder man seg heller ut. Kvinner kan bare ha det så godt (uten oss). Vi (menn) går vår egen vei.

Men det å «gå sin egen vei» blir tolket på ulike måter i den store «manosfæren» (manosphere) på internett, hvor MGTOW-tilhengerne befinner seg. Manosfæren viser seg å være ganske enorm, og ut utgjør en rekke blogger, forum, websider, videoer på YouTube, og så videre.

For noen menn betyr det å gå sin egen vei å ignorere kvinner i starten av livet, til man kommer et godt stykke opp i årene, hvor man har ordnet seg økonomisk, og utviklet seg til et komplett menneske (uten å bli holdt tilbake av en kvinne). Budskaper er: Fokuser på din egen suksess, så kommer damene av seg selv senere i livet, og på dine premisser.

For andre virker MGTOW å bety at man bare skal gi opp helt. Man vil bli lykkeligere om man bare aksepterer at man har det bedre alene, enn å forgjeves forsøke å finne en kvinne som vil være trofast og støttende. Samfunnet er dessuten innordnet på en måte som gjør at ekteskapet er et tapsprosjekt for menn.

Det finnes dem som har studert MGTOW fenomenet grundigere. VICE journalist Mack Lamoureux er en av dem, og han mener at det finnes 5 ulike nivåer.

Første nivå er den mildeste formen from MGTOW, og innebærer at man har valgt «den røde pillen» (henspiller på filmen, The Matrix) og innsett at likestilling er løgn og propaganda. I motsetning til menn som har spist den blå pillen, og som aksepterer bytteforholdet i plikter og rettigheter mellom kjønnene slik det er i dag.

Andre nivå av MGTOW innebærer at man motsetter seg seriøse forhold med kvinner. Kortere forhold og one-night-stands er likevel i orden.

Tredje nivå innebærer at man også motsetter seg korte forhold med kvinner. Dette innebærer et selvvalgt sølibat.

Fjerde nivå av MGTOW innebærer at man kobler seg fra samfunnet i økonomisk forstand. Man tjener ikke mer penger enn til livets opphold. Man ønsker å redusere statens og byråkratiets innflytelse mest mulig.

Femte nivå er den mest ekstreme formen for MGTOW, og innebærer at man også kobler seg fra samfunnet sosialt. Slike menn kan ende opp som einstøinger, boende langt fra andre mennesker.

I følge andre som har studert fenomenet, så er MGTOW et resultat av av enkelte menn har blitt så såret, straffet og frustrerte på kjønnsmarkedet, at de ikke lenger ønsker å delta. De kan uttrykke misnøye fordi de mener at kvinner er manipulative og «hypergame». Hypergami betyr å gifte seg oppover i sosial og økonomisk status. Utroskap virker å være en del av erfaringen til mange av disse mennene, og en oppfatning av at man ikke kan stole på kvinner generelt. Så fort en mann med høyere status og mer penger blir tilgjengelig for en kvinne, blir man automatisk forlatt til fordel for denne mannen.

Det finnes utvilsomt mye grums i MGTOW manosfæren, men man skal vokte seg for å skjære alle over en kam. Det finnes mye sårhet, fortvilelse og negative erfaringer som leter etter en eksistensiell utvei, og for noen så kan det være et rasjonelt å fokusere mer på andre deler av livet enn bare kjønnsmarkedet. Spesielt hvis dette gjør livet lettere. Det finnes tross alt andre ting som gir mening i tilværelsen.

Det jeg derimot synes er forstyrrende, er menn som bruker MGTOW til å intellektualisere sitt eget raseri over å komme til kort i forhold til egne ambisjoner. Når man generaliserer over skylder på det andre kjønnet, ender man fort opp i en blindgate det blir vanskelig å komme ut av. Og om det finnes tusenvis av andre menn som bekrefter og støtter opp under denne generaliseringen, blir det ikke ikke lettere. MGOTW kan føre til en såkalt internett-radikalisering av unge menn. Det er dessuten lett å fokusere på kvinner (og menn) man ikke får, som svikter, eller velger andre. Og så glemmer man alle de som man selv ikke ville ha, eller ga en kjangs. Dette er ikke menn som går sin egen vei, men menn på ville veier. Ha en flott uke, og hold fokus!

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer

Sukkerbruker

27 juni 18 14:36

:open_mouth:

Sukkerbruker

15 juli 18 09:52

Viktig å se den postmoderne feminisme i et kritisk lys. Man har fått et snevrere samfunn sett fra et tradisjonelt kjønnsrolleperspektiv. Ikke alle menn er glad i likestilling og husarbeid. Man bør slutte å fordømme"gammeldagse" verdier å heller tenke på det som en fargeklatt i samfunnet. Her trengs toleranse og solidaritet for andre perspektiver. Vi vil alltid ha med oss alfahannene, krigerne og de uten interesse for masse dype samtaler. La oss heller inkludere dem enn å skape kriminelle gjenger og netttroll.