Testosteronet faller

Store undersøkelser, både i USA og europeiske land som Danmark, har vist at testosteron-nivået blant menn synker. Det finnes ingen enkel forklaring på fenomenet, annet enn at «samfunnet» sannsynligvis har påvirket menns testosteron-nivå på ulike måter. Utviklingen har skapt en viss bekymring blant enkelte forskere, som sier at det vil få konsekvenser for fremtiden. Dagens unge menn er rett og slett ikke like tøffe som forfedrene var. Hva er det som skjer?

Når vi hører snakk om testosteron, så tenker vi gjerne på dørvakter og bodybuildere. At det er et hormon som gjør deg aggressiv. Men det er et forvrengt bilde av hva hormonet egentlig bidrar til. Satt på spissen kan man si at det er selve ungdomskilden for menn. Et naturlig høyt testosteron-nivå gjør at vi føler oss bra. At vi har energi og stå på-vilje. Gir oss lyst til å trene, og bra hud. Gjør oss optimistiske og selvsikre, og gir oss bra helse både fysisk og psykisk. Joda, muskler også. Når kvinner sier at de liker handlekraftige menn som tar ansvar, så sier de indirekte at de liker menn med en god dose testosteron. Menn med unaturlig lite testosteron blir deprimerte (enkelt beskrevet).

Testosteron-nivået og fruktbarheten blant menn har vært på vei nedover i flere tiår. Man merket tendensen først i USA i åtti-årene. En studie fant ut at en 60 åring i 2004 hadde 17% lavere testosteron enn en 60 åring i 1987. En dansk undersøkelse har funnet lignende resultater.

Menn blir ikke bare latere og fetere med mindre testosteron, det går også andre veien. Jo fetere menn blir, jo mer synker testosteronet. Men statistisk sett så synker testosteron-nivået også etter at man kontrollerer for en rekke livsstilsvariabler, inkludert økt overvekt. Menns arbeid i dag er mindre fysisk krevende, som kan redusere testosteron-nivået direkte. Andre har pekt på kjemikalier vi får i oss gjennom dagens dietter, stramme underbukser, for varmt inneklima (også på arbeidsplassen), og så videre.

Det er både vanskelig å peke på en liten gruppe med hovedforklaringer, og å avgjøre årsaksretningen. Har testosteronet og viriliteten til menn gått ned som følge av at verden har endret seg, eller har verden endret seg som følge av at menns testosteron-nivå har gått ned? Eller er det begge deler?

Det fallende testosteronet og de påfølgende studiene, har også blitt lagt merke til i den såkalte «manosfæren», kort forenklet som det mannlige fellesskapet på internett hvor man agiterer og diskuterer imot «feminiseringen av samfunnet». Men det er ikke bare på internett at koblingen gjøres. På den konservative amerikanske TV kanalen FOX, har man snakket åpent om venstresidens krigføring mot menn (The War on Men), og nevnt fallende testosteron-nivå og redusert fruktbarhet blant amerikanske menn i samme vending.

Det har nok foregått sosiale endringer som har hatt konsekvenser for menns testosteron-nivå. Økonomien har beveget seg bort fra tradisjonelt mannlige arbeidsformer, som produksjon, til mer kvinnedominerte sektorer. Unge menn faller akterut i skolen og videre utdanning. Også i arbeidslivet er menn på vikende front.

Testosteron-bekymringen som sprer seg i USA handler muligens om identitet. Amerikanerne har gjerne sett på seg selv som en rastløs, røff og modig nasjon, og enkelte har hevdet at man er redd for å miste noe av denne identiteten. Det er ikke bare snakk om «mannsrollen i krise», men hele «nasjonen i krise» Da hjelper det ikke akkurat at noen hele tiden prøver å problematisere tradisjonelle maskuline verdier fra politisk hold.

Undersøkelser blant unge amerikanske menn er kanskje heller ikke veldig oppløftende. Veldig mange av dem rapporterer at de «føler seg presset» til å utstråle tradisjonelle maskuline egenskaper som det å være tøff, utholdende, uavhengig, og viril, uten at de føler at dette er særlig naturlig for dem. En studie ba dem om å rangere seg på en skala fra «fullstendig maskuline» til «fullstendig feminine». Bare 30 prosent av 18-29-åringene valgte «fullstendig maskuline». Dette sto i sterkt kontrast til svaret fra menn over 60 år. Hele 65 prosent av dem svarte at de var «fullstendig maskuline».

Også dagens unge kvinner ser ut til å ha lagt merke til det synkende testosteronet blant unge menn, og de liker det ikke. Bestemødrene og kanskje også mødrene våre ville ha mykere menn som var litt flinkere med barna og familien. I dag sier unge kvinner at de leter etter menn som tar ansvar og «takes care of business».

Om utviklingen er positiv eller negativ er vanskelig å si. Fra konservativt hold er man selvsagt ikke veldig fornøyd. De som derimot mener at mannsrollen bør være i krise inntil den er permanent endret, er nok mer fornøyde. Vi kan forvente oss endringer når det kommer til romantikk og dating om tendensen ikke snur, for det kan være både slitsomt og dyrt å leve ut en tradisjonell mannsrolle i kjønnsmarkedet. Men hva nå enn som skjer, så skjer det heldigvis sakte. Ha en fin uke.

Du må være registrert på Sukker for påmelding. Har du konto fra før, kan du logge inn.

Kommentarer