Matchingsystemet bekreftet

Aftenposten hadde nylig en sak der par kunne teste Sukkers matchingsystem. Vi fikk over 9000 besvarelser, men for å validere dataene fjernet vi ekstremverdiene og gjorde en analyse av utfyllingen der vi fjernet besvarelser hvor folk ikke fullførte eller trykket seg raskt igjennom uten å svare skikkelig.

Resultatet av undersøkelsen ga en solid bekreftelse av Sukkers matchingsystem: Parene hadde høye matchtall! Medianen for matchtallet var på sterke 89 og snittet lå på 87,5. Trenden viser tydelig at det ikke bare er større sannsynlighet for at forhold med høye matchtall varer, men også at de faktisk har det bra. Videre kom det frem at 94% av parene hadde over 80 i matchtall hvilket lover dårlig for de som starter på et forhold med lavere match.

Det Sukker gjør er å sortere titusenvis av kandidater til hver enkelt bruker på bakgrunn av matchtallet slik at de beste matchene havner øverst i listen. Da det finnes titusenvis av kandidater, er det opplagt smart å starte i riktig ende med de beste først.

Hvis man bruker Sukker i stedet for Tinder eller andre “lottotjenester” er altså sannsynligheten betydelig større for at du havner i et lykkelig forhold med gode fremtidsutsikter.

Graf